Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Sparing i fond med ekstra fokus på bærekraft

Nordea Stars-fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø. Vi tror at selskaper som har en bærekraftig visjon og opptrer ansvarlig vil gi gode avkastningsmuligheter fremover. Du kan velge mellom fire Stars-fond.

Dine fordeler med å spare i et Nordea Stars-fond

  • Du sparer i fond som investerer i selskaper som er økonomisk sterke og virkelige "stjerner" innen miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår. 
  • Du får du mulighet for god avkastning på lang sikt.
  • Du kan velge mellom fire Nordea Stars-fond, som investerer i ulike aksjemarkeder. 
  • Med en månedlig spareavtale går sparingen av seg selv.

Tar ansvarlige investeringer ett steg videre

De miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspektene i selskapene som Nordea Stars-fondene investerer i analyseres grundig, før vi velger ut de "stjernene" som utmerker seg og som vi tror vil bidra til god forventet avkastning.

Selskapene i Stars-fondene granskes på nøyaktig samme måte som selskapene i alle andre fond som er aktivt forvaltet av Nordea, men de miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspektene analyseres ytterligere (ESG-analyse) før vi bestemmer hvilke selskaper vi skal investere i. 

Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene, med stort økonomisk potensiale, er aktuelle for Stars-fondene. Den globale drivkraften for ansvarlige investeringer fortsetter og selskapene undersøker i økende grad både utfordringene og mulighetene som følge av miljømessige, demografiske og teknologiske endringer. Vi har stor tro at de selskapene vi velger ut i Stars-fondene vil bidra til god avkastning for de som velger å spare i disse fondene.

Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Spar i et Nordea Stars-fond

Som kunde i Nordea kan du kjøpe fond i Nettbanken.

Kjøp fond i Nettbanken Åpnes i nytt vindu

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.