Nordea Stars-fond for deg som er opptatt av bærekraft

Nordea Stars-fond har ekstra fokus på bærekraft. Det betyr at fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Fordeler med et Nordea Stars-fond

  • Du sparer i fond med fokus på bærekraft. 
  • Gode avkastningsmuligheter over tid
  • Med en månedlig spareavtale går sparingen av seg selv.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Fokus på bærekraft

Vi arbeider med spørsmål knyttet til bærekraft i alle våre fond, men på ulike måter og i ulik utstrekning. Over tid har vår kunnskap og våre metoder utviklet seg. Nordeas Stars-fond har ekstra fokus på spørsmål knyttet til ESG. Vi benytter vår lange erfaring innenfor bærekraftsanalyser som vi legger til grunn i alle investeringsbeslutninger. Les mer om ESG-analyse

Tar ansvarlige investeringer ett steg videre

Spørsmål knyttet til miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold i selskapene som Nordea Stars-fondene investerer i analyseres grundig. Deretter velger vi ut de "stjernene" som utmerker seg og som vi tror vil bidra til god forventet avkastning.

Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene, med stort økonomisk potensiale, er aktuelle for Stars-fondene. Vi har stor tro på at de selskapene vi velger ut i Stars-fondene vil bidra til langsiktig god avkastning for de som velger å spare i disse fondene.

Opprett spareavtale

Når du er logget inn, velger du "Start fast sparing i fond" og søker deretter opp fondet du vil spare i.

Opprett spareavtale - logg inn Åpnes i nytt vindu

Sett inn enkeltinnskudd

Når du er logget inn, søker du opp fondets navn i søkefeltet.

Sett inn enkeltinnskudd - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.