Fordeler med Nordea Stars-fond

  • Du bidrar til å gjøre en forskjell med sparingen din
  • Du får gode avkastningsmuligheter over tid
  • Du sparer i fond som investerer i ulike markeder

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Fokus på samfunnsansvar

Nordea Stars-fondene er populære fond for deg som er opptatt av å bidra positivt til de utfordringer verden står overfor. Disse fondene har ekstra fokus på spørsmål knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring (ESG). Vi benytter vår lange erfaring innenfor ESG-analyser som vi legger til grunn i alle investeringsbeslutninger. Les mer om ESG-analyse

Vi velger ut de selskapene som utmerker seg og som vi tror vil bidra til god forventet avkastning. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene, med stort økonomisk potensiale, er aktuelle for Stars-fondene. 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.