Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Nordea Global Gender Diversity Fund

Nordea Global Gender Diversity Fund er et aksjefond som investerer i selskaper med attraktiv verdsettelse og som arbeider aktivt med likestilling og mangfold i eget selskap - ikke bare fordi det er bra for selskapet og bunnlinjen, men også fordi det er bra for samfunnet.

Fordeler ved å investere i Nordea Global Gender Diversity Fund

  • Fondet investerer i selskaper som påvirker likestilling positivt - ikke bare fordi det er bra for selskapet og bunnlinjen, men også fordi det er bra for samfunnet. 
  • Vårt mål er at fondet skal ha en avkastning som overstiger den gjennomsnittlige globale avkastningen over tid. Merk dog at verdien på sparepengene dine kan svinge i verdi i løpet av spareperioden.

Hva er Nordea Global Gender Diversity Fund

Nordea Global Gender Diversity Fund er et aksjefond som fokuserer på likestilling og kjønnsbalanse i selskaper over hele verden.

Fondet har nesten 100 selskaper i porteføljen. Investeringene er verdensomspennende og inkluderer også fremvoksende markeder.

Analyser viser at det er en sammenheng mellom selskapenes kjønnssammensetning og økonomisk vinning. Likestilling og mangfold i et selskap gavner ikke bare selskapenes image - det reflekteres også positivt på bunnlinjen til selskapene.

Les mer om Nordea Global Gender Diversity Fund:

Fakta om Nordea Global Gender Diversity Fund

14 % av globale selskaper er kvalifisert for aksjefondet.

Utvalgskriterier for fondet

  • Mindretallet av kvinner eller menn på høyere ledelsesnivå må minst utgjøre 30 %.
  • Likelønn, arbeidsvilkår, forfremmelse og karriereutvikling.
  • Nordeas egen ESG-analyse anvendes i forvaltningen. 

Om fondet

  • Investerer globalt i ca. 100 selskaper. 
  • Eksempler på selskaper: Microsoft, Walt Disney og L’Oreal.
  • Fondet har høy grad av aktiv forvaltning. 
  • Forvaltes av Julie Bech & Audhild Asheim Aabø.
  • Forvaltningsavgift 1,50 %.

Kjøp fondet i Nettbanken

Når du er logget inn i Nettbanken, søker du opp fondet "Nordea Global Gender Diversity" i feltet "Navn".

Kjøp Nordea Global Gender Diversity Fund - logg inn Åpnes i nytt vindu

Også tilgjengelig i Fondskonto

Sparer du i Fondskonto, eller ønsker du å starte Fondskonto-sparing, er fondet Nordea Global Gender Diversity også tilgjengelig her. Velg fondet i kjøpsløsningen til Fondskonto.

Kjøp i Nordea Global Gender Diversity Fund

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader og ytterligere informasjon om fondet og dets risiko finnes i fondets nøkkelinformasjon som du finner i fondslisten.Åpnes i nytt vindu

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.