Nordea Global Climate and Social Impact Fund

Spar i et fond som investerer i selskaper som kan bidra til å løse globale klimautfordringer og sosiale spørsmål. Du bidrar til positive endringer for miljø og samfunn – samtidig som du gir pengene mulighet til å vokse.

Miljø og sosiale spørsmål i fokus

Nordea Global Climate and Social Impact Fund er et såkalt «impact» fond. Det betyr at fondet skal investere i selskaper med en forretningsidé som går ut på å påvirke og løse samfunnsproblemer. Dette dreier seg verken om filantropi eller tradisjonelle investeringer, men snarere en slags hybrid av de to.

Fondet investerer i mellom 40 og 60 forskjellige selskaper globalt innenfor disse temaene:

  • Karbondioksidgjerrig økonomi, som f.eks. grønn anleggsvirksomhet og smart industri
  • Bærekraftig livsstil, f.eks. sirkulær økonomi og sirkulær disponering av vann
  • Helse og velferd, f.eks. biovitenskap og helsevesen
  • Inkludering og muligheter, som f.eks. utdanning og boliger

Det legges stor vekt på engasjement og påvirkning i forvaltningen av fondene og investeringene er tilpasset FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Forvalterteamet

Forvaltere av Nordea Global Climate and Social Impact Fund

Forvalterne av Nordea Global Climate and Social Impact Fund, Henning Padberg og Thomas Sörensen, tror på å investere i selskaper med produkter og tjenester som bidrar til positive endringer for miljø og samfunn. 

Start spareavtale

Dersom du ønsker å spare i Nordea Global Climate and Social Impact Fund søker du opp fondet i feltet "Navn" etter at du har logget inn.

Start spareavtale - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.