Hva er fond med fokus på bærekraft?

Fond med fokus på bærekraft investerer i selskap med ekstra høyt fokus på miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. Ved hjelp av ESG-analyser sikrer vi at selskapene vi investerer i har en bærekraftig drift gjennom høyt fokus på miljø- og sosiale utfordringer og god selskapsstyring (ESG). Dette gir oss bedre risikostyring og muligheter til å velge ut de gode selskapene. Gjennom feltbesøk og dialog med selskap får vi god innsikt og kunnskap om de selskapene vi investerer i.

Nedenfor kan du lese om noen av våre fond som tar et spesielt hensyn til bærekraftsspørsmål i investeringsbeslutningene. 

Stars-fond

Stars-fondene er aksjefond hvor vi jobber utifra at god avkastning oppnås gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske forhold. Gjennom dialog søker vi å påvirke de selskapene vi investerer i. Formålet er å sikre at de har optimal fokus på begge disse forholdene i forretningsaktivitetene sine.

I videoen kan du lære mer om Stars-fondene.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Global Impact Fund

Global Impact Fund er et aksjefond der vi ser spesielt på ulike forhold innenfor levekår, menneskerettigheter og miljø når vi velger selskap fondet skal investere i. Det kan eksempelvis være hvordan et selskap prioriterer og håndterer rent vann, helse, rimelige boliger, utdanning, cybersikkerhet eller alternativ energi. Fondet kan holde konsentrerte posisjoner innenfor et område i et selskap i sterk vekst, med en forventning om å ha en naturlig verdiøkning basert på fremtidige inntekter eller overskudd. 

Les om aksjefondet nedenfor.

Nordea Bærekraftig Valg

Nordea Bærekraftig Valg er en serie med globale kombinasjonsfond der du kan velge aksjeandel/risikonivå som passer for deg - fra 10 % til 100 % aksjer. hvor vi investerer i selskap som er opptatt av forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk. 

Du kan velge mellom fire fond med ulike risikoprofiler:

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Spørsmål og svar om bærekraft

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.