Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø investerer i globale selskaper som direkte eller indirekte jobber aktivt for et bedre klima og miljø.

Dine fordeler med Nordea Klima & Miljø

  • Du investerer i et fond med særlig fokus på klima og miljø.
  • Du får andeler i et fond som forventes å dra nytte av skifte til mer klima- og miljøvennlig teknologi.
  • Du kan oppnå muligheter for god avkastning på lang sikt, hvis du er villig til å ta risiko.
  • Bestem selv hvor mye og hvor ofte du vil spare – spareavtaler fra 100 kroner i måneden og/eller engangsinnskudd fra 100 kroner.
  • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når det passer deg. 
  • Som Nordea-kunde kan du enkelt og raskt handle fond i nettbanken og/eller mobilbanken.

Et fond som fokuserer på klima og miljø

Satser på fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel.

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø (Nordea Climate and Environment Equity Fund) investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø. Med dette som et utgangspunkt er veien videre å analysere og identifisere de viktigste trender innenfor fornybar energi, for således å kunne investere i de riktige selskapene. Selskapene må i tillegg ha gode vekstutsikter sett i forhold hvordan de er priset i markedet.

Kjøp fond

I nettbanken finner du et stort utvalg av fond du kan velge mellom. Når du er logget inn i nettbanken, søker du opp fondet du vil kjøpe i feltet "Navn".

Kjøp fond i nettbanken - logg inn Åpnes i nytt vindu

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader og ytterligere informasjon om fondet og dets risiko finnes i fondets nøkkelinformasjon som du finner i fondslisten.Åpnes i nytt vindu

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.