Hvordan velge fond?

Det finnes mange fond å velge mellom. Synes du det er vanskelig å velge fond som passer deg? Nedenfor kan du lese om hva du bør tenke på.

Tidshorisont – hva sparer du til?

Når du skal spare i fond bør du tenke gjennom tidshorisont og hvor mye risiko du vil ta. Det er forskjell på om du sparer til pensjon, bil eller økonomisk trygghet.

Skal du spare i mange år forventes best avkastning ved å spare i aksjefond eller et fond med høy aksjeandel. Du kan eksempelvis spare i aksjefond for barn eller barnebarn, spare til hytte, en drømmereise eller til din egen pensjon. Ønsker du økonomisk trygghet i dag, er det derimot rentefond som gir deg mulighet for avkastning med lavest mulig risiko på kort sikt.

Risiko og avkastning 

Risiko og avkastning går hånd i hånd. Ønsker du muligheter for høy avkastning, må du ta høyere risiko. Velger du et fond med lav risiko, må du forvente lavere avkastning. Hvor høy risiko du er villig til å ta spiller derfor en stor rolle når du skal velge fond.

Sparing i aksjefond innebærer høy risiko og høy forventet avkastning over tid. 

Kombinasjonsfond kan være et godt alternativ for deg som ønsker mulighet for god avkastning, men ikke nødvendigvis ønsker å ta for stor risiko. Det er som navnet sier, en kombinasjon av aksjefond og rentefond.

Dersom du ikke ønsker å ta risiko i det hele tatt bør du sette pengene dine på sparekonto med en mer forutsigbar rente. 

Hvilket fond bør du velge?

Når du har bestemt deg for hvor lenge du vil spare og hvor mye risiko du vil ta, må du også ta stilling til om du skal velge aktive fond eller indeksfond. Førstnevnte følges opp av en forvalter hvor målsetningen er å oppnå bedre avkastning enn markedsavkastningen. Indeksfond er passivt forvaltede fond, som kopierer en bestemt indeks.

Mange ønsker også å gjøre en forskjell med sparingen sin. Hvis dette gjelder deg kan du velge et fond med fokus på bærekraft. Til syvende og sist må du tenke gjennom om du vil spare i ett fond eller en portefølje med flere fond. Med sistnevnte sprer du risikoen over flere fond og markeder enn om du velger ett fond. 

Les mer nedenfor om å velge fond og hvordan du kommer i gang med sparingen.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.