robot in smartphone

Sparing i fond som fast sparing

Ønsker du å se pengene vokse, og planlegger å spare langsiktig? Sparing i fond har vist seg å være den mest lønnsomme spareformen, med bedre avkastningsmuligheter over tid enn å ha pengene på konto.

Fondsvelgeren

Med fast sparing gjennom Fondsvelgeren sparer du i en fondsportefølje med flere fond, og kan velge mellom aktivt forvaltede fond, med eller uten fokus på bærekraft, og indeksnær portefølje. For å starte sparingen i Fondsvelgeren:

  • Logger du deg inn og velger en risikoprofil du er komfortabel med
  • Legg inn sparebeløp og se et forventet utfall på sparingen
  • Velg fondsporteføljen du vil spare i, hvilken konto du vil trekkes fra, signerer og godkjenner.

Du finner sparingen din i nettbanken og/eller mobilbanken etter ca 3 arbeidsdager. Har du opprettet en fast sparing vil det ta noe lenger tid før denne aktiveres. 

Som fast sparing trekkes beløpet automatisk, og det kan endres og avsluttes som du vil.

Fondspareroboten Nora

Fondspareroboten Nora kan passe for deg som skal spare i fond for første gang.  Fondspareroboten Nora:

  • stiller deg spørsmål om din økonomi og risikovilje for å bli bedre kjent med deg.
  • Gir anbefaling på investeringsprofil og fond som passer deg. 

Til slutt velger du hvilken konto du vil trekkes fra, signerer og godkjenner. Du finner sparingen i nettbanken og/eller mobilbanken etter ca 3 arbeidsdager. Har du opprettet fast sparing vil det ta noe lenger tid før denne aktiveres. 

Som fast sparing trekkes beløpet automatisk, og det kan endres og avsluttes som du vil.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Book rådgivningsmøte

Fondsvelgeren, eller Nora fondene? Ta kontakt med våre rådgivere for spørsmål angående fond.

Ta kontakt