Ansvarsprofiler i Nordeas fond

Sjekk ansvarsprofiler på våre fond

Ansvarsprofiler er en enkel måte å vise hvordan vi i Nordea jobber med ansvarlige investeringer. Nordea har utarbeidet ansvarsprofiler på alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet.

Vi vet at mange ønsker bedre informasjon om hvordan man i Nordeas fondsforvaltning forholder seg til spørsmål rundt ansvarlige investeringer. Som et ledd i dette arbeidet har Nordea utarbeidet ansvarsprofiler på alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet.

Ansvarsprofiler er en enkel måte å vise hvordan Nordea jobber med ansvarlige investeringer. Alle selskaper som Nordeas fond investerer i granskes årlig. Målet er å identifisere selskaper som bryter med internasjonale normer innenfor miljø, sosialt ansvar og forretningsetiske forhold. Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi dialog for å påvirke selskaper til å endre sin praksis. Som en stor investor har Nordea påvirkningskraft. En siste utvei er at Nordea selger seg ut av et selskap hvis dialog ikke fører frem.

Slik finner du ansvarsprofiler

Ansvarsprofiler på Nordeas fond finnes  i FondsinformasjonÅpnes i nytt vindu. Klikk deg inn på det aktuelle fondet. Nederst på siden finner du informasjon om ansvarlige investeringer.