Skal du kjøpe nybygg?

Alle nye boligprosjekt (nybygg) opererer med innbetaling av et forskudd ved avtaleinngåelse. Snakk med oss i god tid slik at vi kan legge en finansiell plan fra start til slutt, og du kan flytte inn i en helt ny bolig som er skreddersydd etter din smak.

Råd og veiledning hvis du vil kjøpe leilighet i boligprosjekt

Skaff finansiering

Når du skal kjøpe bolig, må vi vite at du har hele finansieringen i orden. Du må derfor skaffe dokumentasjon på finansieringen, et finansieringsbevis. Har du behov for mellomfinansiering, vil det være behov for nyere verdivurdering av din eksisterende bolig som skal selges. Nordea har avtale med Privat Megleren, og kan sikre deg kontakt med en dyktig megler. De kan også bistå deg med hjelp til råd om et boligprosjekt du er interessert i. 

Er du medlem av et boligbyggelag?

Det er lurt å sjekke om du er medlem av et boligbyggelag. Mange nybygg føres nemlig opp av boligutbyggere med formål om å bygge boliger for sine medlemmer. Et medlemskap kan sikre deg drømmeboligen på forkjøpsrett.

Delta på visning ved salgsstart

Ved salgsstart holdes det vanligvis et informasjonsmøte eller salgsstartmøte der du kan møte megler, prosjektgruppen og samarbeidsparter. Der får du vite mer om boligprosjektet og kjøpsprosessen. Husk å melde deg på møtet innen påmeldingsfrist dersom det kreves for å benytte forkjøpsrett. Ved mindre boligprosjekter melder du din interesse for boligen direkte til megler. Det er viktig å sette seg godt inn i prospektet og salgsmateriell før du inngår bindende kjøpsbekreftelse. 

Ved nybygg er det viktig å få opplysninger om planlagt ferdigstillelse, eventuelle forbehold om forsinkelser, felleskostnader, hva som følger av inventar, og hvilken standard materialer og kjøkkeninnredning har m.m.

Billedbruk i prospekt bør også gjengi omgivelsene slik de faktisk er. Det er grunn til å være kritisk selv om det er helt nytt, da man mister muligheten til å kjenne på atmosfæren, sjekke utsikten og se det endelige resultatet som ved kjøp av en bruktbolig. Sjekk også om utbygger er seriøs, og har økonomi til å ordne opp hvis noe skulle skjære seg i byggeperioden.

Tilvalg

Det er som nevnt viktig å sette seg inn i hva som følger av inventar og hvilken standard materialer og kjøkkeninnredning har. Kjøper du bolig tidlig i byggefasen får du ofte muligheter til å sette ditt eget preg på boligen med innredningsvalg, såkalt tilvalg. Endringer bidrar nødvendigvis ikke til økt verdi på boligen. Ved søknad om finansiering, er det kjøpesummen (iht. prisliste) som legges til grunn. Det betyr at tilvalg finansieres med fri egenkapital, eller med mellomfinansiering dersom det er rom for det.

Ferdigbefaring og innbetaling av bolig

Ferdigbefaring av bolig

Når prosjektet nærmer seg overtagelse vil du bli innkalt til befaring i forkant. Sammen med representant fra utbygger vil hele boligen bli gjennomgått. Det kan ofte være lurt å ta med en egen fagkyndig, som har grunnlag for å vurdere om alt er iht. leveringsbetingelsene som følger av avtalen. Synlige feil og mangler bør noteres i overtakelsesprotokollen. Du har rett til å holde tilbake et passende beløp på meglers klientkonto, for å sikre at feil og mangler blir utbedret. 

Innbetaling 

Det er ulik praksis rundt innbetaling av kjøpesum ved helt ny bolig. Det kan være innbetaling 100 000,- ved signering av kjøpekontrakt (dersom byggestart ikke er vedtatt), innbetaling 10 prosent dersom byggestart allerede er vedtatt, og resterende ved overtakelse. Denne informasjonen skal fremkomme av prospekt og kjøpekontrakt. Sørg for at full kjøpesum er på meglers konto innen avtalt overtakelse, for å unngå å komme i mislighold overfor selger.

Søk om finansiering til et kommende boligprosjekt

Søk nå og få et uforpliktende tilbud.

Søk om lån til boligprosjekt