Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Søk om lån til leilighet i bygg under oppføring

Her kan du søke om finansiering av det første innskuddet som skal betales mens leiligheten er under oppføring.

  • Mitt lånebehov
  • Min gjeld og inntekt
  • Om meg
  • Medsøker
  • Send inn
  • Ferdig
Mitt lånebehov
Her legger du inn det du regner med bruke av egne midler til kjøp av boligen; oppsparte midler, gevinst ved salg av bolig etc.

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.

Min gjeld og inntekt

For at du skal få en god og riktig vurdering av søknaden din må vi gjennomføre en kredittsjekk. Det gjør vi ved å samle inn opplysninger om deg fra tilgjengelige kilder som kreditt- og gjeldsregistre.

Dersom din ektefelle er medsøker, oppgir du felles gjeld her. Medsøkers egen gjeld oppgis under informasjon om medsøker senere i søknaden.

Du trenger ikke oppgi gjeld du har hos oss.

 

Du trenger ikke opplyse om forbrukslån og kredittkort. Dette henter vi inn fra kreditt- og gjeldsregistre.

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.

Om meg

Husk at du og din ektefelle må begge signere på lånedokumentene selv om kun en av dere tar opp lånet

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.

Medsøker

Husk at medlåntaker også kan gi samtykke til deling av lønns- og skatteinformasjon ved å følge linken som finnes på kvitteringssiden etter at søknaden er sendt inn.

 

Husk at medlåntaker også kan gi samtykke til deling av lønns- og skatteinformasjon ved å følge linken som finnes på kvitteringssiden etter at søknaden er sendt inn.

 

Det er ikke nødvendig å oppgi medsøkers gjeld hos oss.

 

Medsøker trenger ikke opplyse om forbrukslån og kredittkort. Dette henter vi inn fra kreditt- og gjeldsregistre.

Det er ikke nødvendig å oppgi medsøkers gjeld hos oss.

 

NB! Merk at alle felt merket med stjerne må være fylt ut før du kan gå til neste side.