Låneforsikring tilknyttet forbrukslån

Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller sykmelding kan ramme alle. Da er det godt å ha en forsikring som sørger for at lånet blir betalt. Du kan velge mellom to ulike forsikringer, hvorav en er mer omfattende.
Nordea er distributør for Nordea Direct.

Søk Låneforsikring

Låneforsikring gir økonomisk trygghet

Skulle du bli rammet av sykdom eller arbeidsledighet vil du normalt få et inntektsbortfall. Da kan det bli vanskelig å betale ned på lånet. For å gi deg og familien din trygghet, tilbyr vi derfor forsikring knyttet til forbrukslånet. Les forbruksinformasjon (pdf, 155 KB)Åpnes i nytt vindu

Vi tilbyr to typer:

Hvem kan tegne forsikring?

Du må være:

  • mellom 18 og 65 år
  • frisk og ved god helse
  • ikke kjent med, eller ha grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid (gjelder kun Låneforsikring Pluss)
  • fast ansatt i minimum 50 % stilling (gjelder kun Låneforsikring Pluss) 

Du kan også forsikre medlåntakeren din, hvis du har det. 

Pris

Du betaler en fast prosentandel av det månedlige terminbeløpet ditt: 

  • 9,95 % for Pluss Låneforsikring
  • 1,95 % for Låneforsikring.