Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Spørsmål og svar om forbrukslån

Søknadsprosess og lånebeløp

Hvordan er søknadsprosessen?

1. Du kan søke om lån på nett her

2. Søker du på nett får du vite om vi kan tilby deg et lån, samt detaljert informasjon om lånet

3. Får du godkjent lånesøknaden kan du laste opp dokumentasjon og signere avtalen med BankID

4. Er lånet godkjent sender vi deg alltid en e-post med lånetilbudet, samt en SMS

Hvorfor krever dere bekreftelse på mobiltelefon?

For å forhindre bedrageriforsøk ønsker vi å være helt sikre på at vi har kontaktet riktig person. For din sikkerhet har vi derfor satt som krav at vi skal kunne se at telefonnummeret disponeres eller eies av deg.

Hvor mye kan jeg få i lån?

Du kan låne fra 10 000 til 500 000 kroner. Du får vite låneevnen din ved å sende inn en lånesøknad.

Hvor mye du får i lån vil være en individuell vurdering. Det kan være en fordel å være to som søker. Å ha en medsøker vil ofte øke sjansen for å få låne det beløpet du trenger og gi deg bedre rente.

Medsøker er solidarisk ansvarlig med hovedsøker for å betjene lånet. Dette betyr at medsøker på lik linje med hovedsøker er ansvarlig for utestående lånebeløp, renter og gebyr ut avtalt tilbakebetalingsperiode.

Dersom lånet blir vesentlig misligholdt, kan vi kreve at hele lånet innfris av begge lånetakere etter skriftlig varsel. Vi viser i den sammenheng til alminnelige lånevilkår for forbrukslån.

Hvilke kriterier må jeg oppfylle for å få lån?

For å kunne søke forbrukslån må du:

  • Ha en trygg og stabil økonomi
  • Ikke ha hatt noen inkassosaker
  • Være minst 21 år gammel (medsøker må være minst 18 år)
  • Ha en fast bruttoinntekt på minst 200 000 kroner i året

I tillegg til at alle grunnkravene må være oppfylt, må vi gjøre en kredittvurdering før vi kan gi deg et lånetilbud.

Stilles det krav til låneformål?

Du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til, men lånet kan ikke brukes som egenkapital til bolig. Hvitvaskingsloven krever likevel at vi innhenter opplysninger om formålet og vi ber deg derfor oppgi dette på søknadsskjemaet.

Må jeg ha sikkerhet eller kausjonist for å få innvilget lån?

Nei, det behøver du ikke. Likevel kan det være en fordel å være to som søker. Det å ha en medsøker vil ofte øke sjansen for å få låne det beløpet du trenger og få en lavere rente.

Hva kreves av dokumentasjon om økonomien min?

I noen tilfeller trenger vi kopi av siste lønnsslipp for hovedsøker og eventuelt medsøker. Ved behov kan du velge om du vil samtykke til at vi henter informasjon om inntekten og gjelden din fra skatteetaten eller om du vil laste opp inntektsdokumentasjon og skattemelding selv gjennom vår opplastingsportal. Lønnslippen må ikke være eldre enn to måneder, og vise brutto- og nettoinntekt, i tillegg til trekk. Husk at den inntekten du har oppgitt på søknaden må kunne dokumenteres. Dersom du har satt opp ekstrainntekter, som for eksempel leieinntekter, ber vi deg også dokumentere dette i form av leiekontrakt.

I tillegg ønsker vi kopi av siste skattemelding. Vi trenger hele skattemeldingen din, slik at vi kan se fradragene og gjeldsoversikten. Grunnlag for skattekort eller foreløpig beregning av skatter og avgifter vil ikke bli godkjent som dokumentasjon. Vi trenger tilsvarende dokumentasjon for en eventuell medsøker.

Er du selvstendig næringsdrivende, ønsker vi at du sender inn siste skattemelding, samt næringsoppgave eller regnskap. Husk at alle sider på både skattemeldingen og næringsoppgaven må sendes inn. I tillegg ber vi om et foreløpig regnskap hittil i år.

Kan jeg søke om lån hos Nordea når jeg allerede er kunde i OPP Finans?

Ja, det er fullt mulig å søke lån hos Nordea selv om du allerede har et eksisterende forbrukslån hos OPP Finans. Merk at OPP Finans er en del av Nordea Direct Bank ASA som er en del av Nordea.

Kan jeg søke tilleggslån?

Mange kunder søker om et tilleggslån. For å få innvilget et nytt lån må antall måneder siden forrige lån ble utbetalt i Nordea Direct Bank ASA eller OPP Finans være minst 4 måneder, og du må ha betalt regningene dine i tide.

Hvis du får et tilleggslån blir dette et eget lån med eget lånenummer. Det eksisterende lånet ditt løper som normalt og du får én faktura per lån du har hos oss.

Hvis du har forsikring tilknyttet lånet ditt, vil ikke denne gjelde for tilleggslånet. Du må da kjøpe ny forsikring.

Hvem er kunderådgiveren min i Nordea Direct Bank ASA?

Vi har et stort team med gode saksbehandlere. I låneprosessen har du en saksbehandler som vurderer søknaden din, men dette betyr ikke at det er din personlige kunderådgiver.

Hva er kredittscore?

Kredittscoring er en av metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om:

  • Sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt
  • Risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler)
Hvorfor har jeg fått avslag på lånesøknaden?

Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar kun hensyn til den informasjon som banken har tilgjengelig på søknadstidspunktet.

Lånesøkere som får avslag på søknaden er ikke nødvendigvis dårlige betalere. Et avslag betyr at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til, ikke er beredt til å påta oss risikoen ved utlånet.

Nedbetaling av lånet

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg ha?

Du kan ha inntil 5 års nedbetalingstid på et helt nytt lån der formålet er forbruk (uforutsette utgifter, oppussing, reise o.l.). Dersom du kun skal samle gjeld og refinansiere annen gjeld hos oss, kan vi tilby like lang nedbetalingstid som det du har i dag på den gjelden du skal refinansiere.

Når må jeg betale tilbake lånet og hvordan gjør jeg det?

Tilbakebetaling av lånet skjer en gang i måneden. Standard forfallsdato er satt til den 28. i hver måned.

Dersom du ønsker en annen forfallsdato kan du velge dette når du fyller ut låneavtalen. Du kan velge mellom å ha forfallsdato den 10. 20. eller den 28. i hver måned.

Du vil få tilsendt en giro hver måned.

Er du allerede kunde hos oss, og ønsker å endre forfallsdato, kan du gjøre dette ved å sende en e-post til

Er det mulig å opprette AvtaleGiro?

Ja, dersom det er ønskelig vil det være mulig å opprette AvtaleGiro for automatiske trekk hver måned.

Opprettelse av AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:

  • Du slipper å huske på forfallsdatoer. Banken din sørger for at regningen betales automatisk på forfallsdato
  • Regningene dine betales alltid i tide og du unngår purringer og gebyrer ved for sen betaling
  • Du blir varslet minst 7 dager før regningen forfaller og får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken
Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro?

Du kan opprette AvtaleGiro ved å benytte ditt personlige kontonummer/lånenummer som KID, og vårt kontonummer 9775 94 60204.

Er det mulig å opprette eFaktura?

Ja. Ved første betaling i nettbanken får du automatisk opp forslag til eFaktura.Ved bruk av eFaktura blir regningen sendt ferdig utfylt til nettbanken din. Du må godkjenne faktura før kontoen din belastes. Kontonummer til lånet ditt er eFaktura-referanse.

Hvor mye må jeg betale totalt for lånet?

Beløpet du betaler avhenger av hvor mye du låner, hvilken nedbetalingstid du velger og renten på lånet. Du kan se eksempler på dette i prislisten for forbrukslån, eller du kan bruke vår lånekalkulator. Når du mottar et lånetilbud vil totalkostnaden for lånet være spesifisert. Renten kan endres, og følger det generelle rentenivået i Norge.

Kan jeg betale tilbake lånet raskere enn lånets nedbetalingstid?

Ja, det kan du og det koster ikke noe ekstra. Ved å betale raskere tilbake vil dine totale lånekostnader også reduseres.

Hvordan kan jeg gjøre en ekstra innbetaling?

Du kan når som helst betale inn ekstra på lånet ditt. Ekstra innbetalinger fører til kortere nedbetalingstid.

Du bruker da det samme kontonummeret du betaler inn månedlig avdrag til.

Merk at ekstra innbetalinger ikke vil dekke fremtidige forfall og at du må sørge for at utsendte faktura er innbetalt/dekket ved hvert forfall.

Hvilken IBAN og SWIFT/BIC-kode skal jeg bruke for å betale inn på lånet mitt fra en annen bank i utlandet?

Hvis du trenger å betale en lånefaktura fra for eksempel en utenlandsk konto, kan du bruke følgende informasjon:

Bank: Nordea Direct Bank ASA

Adresse: Postboks 33, 0101 Oslo

SWIFT/BIC: For betaling fra Europa i Euro innenfor EØS området (EU/EØS) og Sveits (SEPA) brukes GJASNO21. For alle andre typer betalinger, i andre valutasorter enn Euro, både innenfor og utenfor EØS området (EU/EØS), brukes DNBANOKK.

IBAN: Ditt IBAN-nummer står nederst på fakturaen fra oss.

Påløper det forsinkelsesrenter hvis jeg er sen med betalingen min?

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet.

Hva gjør jeg om jeg ikke kan betale ned på lånet?

Dersom du får problemer med tilbakebetalingen av lånet, må du ringe oss på 23 20 60 70 så fort som mulig. Det er mye enklere å finne gode løsninger for alle parter hvis du tar kontakt tidlig.

Kan jeg søke om betalingsutsettelse?

Dersom du ønsker å søke om betalingsfri/avdragsfrihet sender du en e-post til

Rente og lånekostnader

Er renten konstant eller kan den endres?

Vi vurderer kontinuerlig renten og andre omkostninger i forhold til blant annet det generelle rentenivået, markedsmessige forhold, bankens inntjeningsevne og andre kredittpolitiske avgjørelser. Renten kan endres i henhold til lånevilkårene.

Hva er renten?

Renten du får vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av en kredittvurdering. Vi tilbyr for tiden en rente fra 7,50 % (8,07 % effektiv) til 21,40 %  (23,95 % effektiv) med utgangspunkt i et lån på
500 000 kr over 5 år. Renten kan endres.

Hva er den effektive renten og hva er forskjell på nominell og effektiv rente?

Nominell rente er renten i prislisten vår. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, terminlengde og kapitalisering av renten. Fullstendig oversikt over effektiv rente finner du ved hjelp av vår lånekalkulator.

Hvorfor er det høyere rente på forbrukslån enn et bil- eller boliglån?

Hovedgrunnen til forskjellen i rente er risiko. Fordi vi ikke tar pant i bolig eller bil, påtar vi oss en større risiko hvis det skulle oppstå problemer med å betale ned et usikret lån.

I tillegg er lånebeløpet mindre og betales ned raskere enn for eksempel et boliglån, og derfor er kostnadene noe høyere for oss.

Hvilke andre kostnader eller gebyrer er det på lånet?

I tillegg til renten kommer et etableringsgebyr på 950 kroner og et termingebyr på 50 kroner. Disse kostnadene er inkludert i den effektive renten. Se prislisten for detaljer.

Skatt og skattemelding

Kan jeg føre renteutgiftene som fradrag på skattemeldingen?

Ja, renteutgiftene dine kan du føre som fradrag på skattemeldingen i pkt. 3.3.1 Rentekostnader. Forutsatt at fradragsreglene ikke endres, kan 22 % av kostnadene trekkes fra på skatten.

Vi melder fra om beløp du kan trekke fra på skatten til Skatteetaten, slik at du ikke trenger å fylle det ut selv. Kontroller at beløpet som står på skattemeldingen din er korrekt, og stemmer overens med årsoppgaven du får fra oss.

Når får jeg årsoppgaven fra Nordea Direct Bank ASA?

Den får du i månedsskiftet januar/februar.

Forsikring

Tilbyr dere låneforsikring?

Vi tilbyr to forsikringer tilknyttet lånet: Låneforsikring Pluss og Låneforsikring.

Låneforsikring Pluss er mest omfattende, mens Låneforsikring tilbyr en begrenset dekning til en lavere pris. Kryss av for «Jeg ønsker låneforsikring» underveis i søknadsprosessen for lån hvis du ønsker forsikring. Les mer om forsikring tilknyttet forbrukslån

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Telefon: 232 06001 (Fra utlandet + 47 232 06001)