Ansvar ved forbrukslån

Et lån uten sikkerhet i et objekt som kan omsettes har større risiko.

Har du et lån med sikkerhet i bolig eller bil kan du selge bilen eller boligen hvis du kommer i økonomiske problemer og må innfri lånet. Da ligger risikoen i verdistigningen eller nedgangen på boligen eller bilen.  Har du et usikret lån eller en kreditt må lånet tilbakebetales i sin helhet. Det kan bli en utfordring.

På bakgrunn av dette har vi som bank strenge individuelle risikovurderinger ved opptak av lån. Vi vurderer låntakers økonomi, størrelsen på lånet og månedlig utgift slik at du, gitt de opplysningene du har gitt i søknaden, skal kunne håndtere nedbetaling av lånet. Dette er vårt ansvar. Derfor får mange søkere avslag på lånesøknaden. Vi gir avslag fordi vi, basert på de opplysningene vi har og de kalkylene vi gjør, mener lånet representerer en for stor risiko eller belastning for din økonomi. Vi gir heller ikke lån som skal brukes til egenkapital ved opptak av boliglån.

Når du tar lån, har du også et ansvar. Det kan være forhold som ikke kommer frem av søknaden som påvirker din nåværende og fremtidige økonomi - for eksempel ditt forbruk eller økonomien til andre i din husstand – som bare du kjenner til. Derfor må du, på lik linje med oss, vurdere om det er klokt å ta lån, om du har mulige løsninger, eller om du kan klare deg med et mindre lån. Vi tilbyr også ofte lån med et lavere lånebeløp og priser lånet etter den risiko vi mener lånet innebærer.

Hvis du er usikker, anbefaler vi deg å prate med oss eller andre før du velger å ta opp et lån med stor risiko. Mange av oss har hatt økonomiske utfordringer og det er smart å prate om det for å finne løsninger.

Våre råd

  • Tenk deg godt om og søk råd før du tar opp lån.
  • Ikke søk om større lån enn du kan betjene.
  • Ikke ta forbrukslån for å finansiere en livsstil du egentlig ikke har råd til.
  • Samle lån på ett sted. Med mange lån og kreditter mister du oversikten – spesielt dersom du får betalingsproblemer.
  • Ta kontakt med våre rådgivere på 23 20 60 70 når du er i tvil om du vil klare å håndtere lånet.