Hvis du får betalingsproblemer

Har du fått betalingsproblemer? Da må du gjøre noe. Ta kontakt med kreditorene dine og fortell at du har økonomiske problemer og forklar hvorfor. Er du kunde i Nordea, så kontakt oss for å få hjelp. Ikke fortreng problemene og håp at de forsvinner av seg selv – det kan koste deg dyrt.

Under finner du tips og råd til hva du kan gjøre hvis du får problemer med å betale regningene og lånene dine.

Få oversikt over økonomien Forslag til tiltak Kontakt kreditorene dine Søk hjelp Få oversikt over økonomien

Skaff deg oversikt over gjelden din

 • Gå gjennom alle regninger. Sorter dem etter leverandør og faktura-/purredato.
 • Lag en oversikt over alle lån, kontokreditter og kredittkort du har.

Skaff deg oversikt over økonomien din

En periode med redusert inntekt kan være tung å komme gjennom. Det vil likevel føles litt mindre ubehagelig dersom man har oversikt over utgifter og inntekter og om regnestykket går opp. La dette være tiden da du tar kontroll over din privatøkonomiske situasjon, så har du det beste mulige utgangspunktet når de økonomiske utsiktene er lysere igjen.

Forslag til tiltak

Prioriter hvilke regninger du må betale først

Hva er du avhengig av for å opprettholde en minimum levestandard? Når du har lagt en plan for hvordan du kan få betalt alle nødvendige utgifter, kan du gå videre til å vurdere tilbakebetalingen av den eldste og dyreste gjelden.

Tiltak for å komme gjennom trange tider

Her er forslag til tiltak for hvordan man tar kontroll over egen økonomi hvis man opplever at den er under press.

 1. Ikke lukk øynene
  Ta tak i situasjonen med en gang de første tegnene til at privatøkonomien ikke går rundt dukker opp.
 2. Bygg opp buffer
  Føler du at jobben er utsatt – bygg opp en ekstra buffer for betaling av boliglån og andre nødvendige utgifter.
 3. Reduser unødvendige utgifter
  Sett opp et budsjett og se om det er noe du kan kutte ned på eller fjerne helt. Dyre uvaner kan gjøre store utslag i økonomien.
 4. Reduser låneutgiftene midlertidig
  Ta kontakt med banken og forklar situasjonen. Avdragsfrihet, forlenget nedbetalingstid eller vurdere mulighetene for refinansiering av øvrige lån, vil senke de månedlige utgiftene.
 5. Frigjør midler
  Vurder om du kan selge noe av verdi. Dette er spesielt aktuelt hvis økonomien blir så presset at boligen står i fare.
 6. Betalingsutsettelse
  Ta kontakt med kreditorene du skylder penger og spør om betalingsutsettelse, eller få delt opp regningene i mindre deler.
 7. Involver hele familien
  Inviter til en felles gjennomgang rundt kjøkkenbordet og se hvordan alle kan bidra.
Kontakt kreditorene dine

Det er i alles interesse å finne en løsning

Utgifter til bolig i form av boliglån utgjør for mange en stor del av de faste utgiftene. Det er derfor viktig å ta raskt kontakt med banken for å orientere om inntektssituasjonen og finne frem til en løsning – både du og banken er tjent med dette. 

Kom med forslag til tiltak, du kan f.eks. foreslå å:

 • Dele opp beløpet
 • Utsette avdrag
 • Full betalingsutsettelse
 • Sette ned renten
 • Forlenging av nedbetalingstid
 • Refinansiering
Søk hjelp

Søk hjelp - du har krav på råd og veiledning

 • Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs rådgivningstelefon nr 800 45 353.
 • Er du alvorlig rammet av gjeldsproblemer kan du få gjeldsordning fra det offentlige. Dette er ingen lettvint løsning, men en siste mulighet til å få orden og kontroll over egen økonomi når gjeldsproblemene har blitt uoverkommelige og du ikke lykkes i å løse betalingsproblemene på egenhånd.

Råd om boligfinansiering

Woman looking out of window  

Alt du trenger å vite når du skal kjøpe bolig

Det er mye å sette seg inn i når man skal kjøpe bolig. Få svar på dine spørsmål her.

Man standing by blue barn door  

Refinansiering av boliglån

Det er mulig å spare penger ved å refinansiere lån.