Kontakt et begravelsesbyrå

Det første du bør gjøre er å kontakte et begravelsesbyrå. Be om et pristilbud og sjekk gjerne to byråer. Foruten å arrangere begravelsen kan begravelsesbyrået også hjelpe deg med melding om dødsfall og andre offentlige papirer, samt søknad til NAV om gravferdsstøtte.

Meld fra om dødsfall

Når en person dør skal du som etterlatt snarest mulig informere Tingretten / Oslo byfogdembete, eller lensmannen der avdøde bodde. Som regel vil begravelsesbyrået, etter avtale med deg, hjelpe til med utfylling og innsending av skjema "Melding om dødsfall". Det er viktig å vite at nærmeste slektning, ektefelle eller den som har vært tilstede under dødsfall er ansvarlig for at dette skjer.

Ta stilling til privat eller offentlig skifte

Dere må bestemme dere for om dere skal ta dere av skiftet selv eller om dere overlater det til det offentlige. 

Privat skifte er den mest brukte formen for skifte. Det innebærer at en eller flere av arvingene, eller en advokat dere engasjerer, administrerer dødsboet som inneholder formue og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Uansett er dere som arvinger de ansvarlige for dødsboet. Privat skifte er vanligvis langt mindre kostbart enn et offentlig skifte, så dersom dere klarer å komme til enighet, er dette å anbefale. Hvis det skulle vise seg at gjeld er større enn verdi i boet kontakt Tingretten / Oslo byfogdembete for veiledning.  

Offentlig skifte innebærer at Tingretten / Oslo byfogdembete tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det. Noen av grunnene for offentlig skifte er; Dersom gjelden er større enn verdiene i boet, ved uenighet mellom arvinger eller et ønske om å ikke selv gjøre opp dødsboet. Denne formen for skifte er kostbar og belastes dødsboet. Dersom dere som arvinger bestemmer dere for offentlig skifte, kontakt Tingretten / Oslo byfogdembete pr. telefon så får dere videre veiledning.

Ved privat skifte må du vurdere uskiftet eller skiftet bo

Skifte av dødsbo er når dødsboet får en ny eier og arv overlates ektefelle/samboer eller fordeles mellom arvinger, for eksempel søsken.

Skiftet bo er aktuelt hvis det ikke er en gjenlevende ektefelle/samboer. Du overtar da som arving ansvaret for avdødes verdier, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Hvis du bestemmer deg for skiftet bo fyller du ut og sender inn skjemaet "Erklæring om privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu" til Tingretten / Oslo byfogdembete. 

Uskiftet bo er aktuelt hvis du er gjenlevende ektefelle eller samboer. Som ektefelle har du rett til å ta over felleseiet uskiftet, det vil si at arveoppgjøret etter avdøde helt eller delvis utsettes og at du som lengstlevende får disposisjonsrett over eiendelene og midlene. Som samboer er det noen begrensninger, men du kan ha muligheten til å sitte i uskiftet bo.

Før det begjæres uskifte, bør du nøye vurdere om dette er den beste ordningen for deg som gjenlevende ektefelle/samboer. Hva som lønner seg avhenger av flere forhold: Din alder, inntektsforhold, verdien av formue og gjeld, barn, forsikringsutbetalinger og annen arv som vil inngå i dødsboet. Dette kan du få hjelp til å vurdere av en advokat eller hos Tingretten / Oslo byfogdembete. 

Hvis du bestemmer deg for uskiftet bo fyller du ut og sender inn skjemaet "Melding om uskiftet boÅpnes i nytt vindu" / "Melding om uskiftet bo – SamboereÅpnes i nytt vindu" til Tingretten / Oslo byfogdembete senest 60 dager etter dødsfallet. 

Lån

Når lån skal overtas er det viktig at hjemmel (eierskap) blir endret hos kartverket. (kartverket.noÅpnes i nytt vindu under tema "Eiendom" skjema for tinglysning av eierskifte / telefon til kartverket +47 32118000)

Utnevn en bobestyrer

En bobestyrer er en administrator av dødsboet som tar seg av det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med både privat og offentlig skifte av dødsbo. Det kan være en av arvingene, en advokat, revisor eller en annen dere har tillit til. 

Bobestyrer har hovedansvar for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuelt testament blir fulgt. Og er ansvarlig for at en skifteattest foreligger, organisering, fordeling og salg av eiendeler, løpende informasjon til arvinger, regnskap og innsending av selvangivelse. Hvis en av arvingene selv påtar seg oppgaven er det ofte vanlig med en kompensasjon for ansvar og jobb. Bobestyrer kan være en omfattende rolle og det kan oppstå uenighet ved arveoppgjør, derfor kan det være en god løsning å engasjere en advokat fremfor å selv påta dere oppgaven. 

Når dere er enige om hvem som skal være bobestyrer må hver arving fylle ut skjemaet "Fullmakt ved privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu". Skjemet sendes Tingretten / Oslo byfogdembete. 

Bestill omadressering av post

Bestill omadressering av avdødes postÅpnes i nytt vindu slik at posten går til bobestyrer. Husk også å avslutte eventuelle medlemskap / abonnement. 

Få oversikt over inntekter og utgifter fra dødsboet

Hvis det er etterlevende ektefelle, samboer, et komplisert eller bemidlet dødsbo anbefaler vi å lage et budsjett og regnskap for å skaffe dere en oversikt over inntekter og kostnader og hva dere har av midler å fordele til arvinger. Dette vil gi muligheten for en transparent prosess og en større forutsigbarhet når det gjelder skatteoppgjør for den avdøde. Budsjett og regnskap bør vare frem til dere har avviklet dødsboet. Vi i Nordea hjelper deg gjerne med økonomisk rådgivning

Fordel arv

Et dødsbo består gjerne av hus/leilighet, fritidsbolig, bil, båt, kunst, smykker og annet inventar. Eiendeler bør verdisettes før de selges eller fordeles i et arveoppgjør. Prosessen er ofte emosjonell og krevende, sett derfor av godt med tid. Mange erfarer at et arveoppgjør tar lang tid, vær forberedt på at det kan gå over flere år.