Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Solnedgang i skogen

Om dødsbo - ofte stilte spørsmål

I prosessen rundt dødsbo og arveoppgjør er det en god del vanskelige ord og uttrykk, her har vi samlet noen av dem.

Finn svar på vanskelige ord og uttrykk

Hva er en dødsattest?

En dødsattest er en erklæring om dødsfall som skrives ut av lege eller sykehus og sendes Tingretten / Oslo byfogdembete for at dødsfallet skal registreres i Folkeregisteret og NAV. Dødsattesten er blant annet nødvendig når du skal ha utbetalt livsforsikringer, og for å få uskifteattest. Kopi av dødsattesten vil du senere kunne få hos Tingretten / Oslo byfogdembete.

Hva er melding om dødsfall?

Når en person dør skal nærmeste slektning, ektefelle eller den som har vært tilstede under dødsfall snarest mulig informere Tingretten / Oslo byfogdembete, eller lensmannen der avdøde bodde om dødsfallet. Som regel vil begravelsesbyrået, etter avtale med deg, hjelpe til med utfylling og innsending av "Melding om dødsfall".

Hva er et dødsbo?

Når noen dør oppstår det et dødsbo. Her inngår alt hva avdøde hadde av eiendeler og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Det er lover og regler som sier noe om hvordan håndtere et dødsbo.

Hva er et skifte av dødsbo?

Et skifte eller uskifte av dødsbo er en overføring av avdødes verdier til gjenlevende ektefelle, samboer eller andre arvinger. Hvordan dødsboet skal fordeles reguleres av Arveloven, Skifteloven og Ekteskapsloven. Er det skrevet et gyldig testament, vil også det gi retningslinjer for fordeling av arv. 

Før du som arving kan få nødvendig innsyn i avdødes økonomi og fordele verdier, må du ha en skifteattest. Denne får du fra Tingretten / Oslo byfogdembete, etter at du har sendt inn "Erklæring om privat skifte av dødsbo" eller "Melding om uskiftet bo / Melding om uskiftet bo – Samboere". Skjemaene finner du på regjering.noÅpnes i nytt vindu.

Hva er forskjellen på privat og offentlig skifte?

Privat skifte er den mest brukte formen for skifte. Det innebærer at en eller flere av arvingene, eller en advokat dere engasjerer, administrerer dødsboet som inneholder formue og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Uansett er dere som arvinger de ansvarlige for dødsboet. 

Privat skifte er vanligvis langt mindre kostbart enn et offentlig skifte, så dersom dere klarer å komme til enighet, er dette å anbefale. Hvis det skulle vise seg at gjeld er større enn verdi i boet kontakt Tingretten / Oslo byfogdembete for veiledning. Fyll ut "Erklæring om privat skifte av dødsbo", skjemaet finner du på regjering.noÅpnes i nytt vindu.

Offentlig skifte innebærer at Tingretten / Oslo byfogdembete tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det. Hvis gjelden er større enn verdiene i boet, ved uenighet mellom arvinger eller et ønske om å ikke selv gjøre opp dødsboet er noen av grunnene for offentlig skifte. Denne formen for skifte er kostbar og belastes dødsboet. 

Dersom dere som arvinger bestemmer dere for offentlig skifte kontakt Tingretten / Oslo byfogdembete pr. telefon så får dere videre veiledning.

Les mer om privat og offentlig skifte på domstol.noÅpnes i nytt vindu 

Offentlig skifte er aktuelt hvis:

  • Gjelden er større enn verdien i boet
  • Arvingene er uenige 
  • En kreditor krever offentlig skifte 
  • Avdøde har bestemt i sitt testament at det skal være offentlig skifte 
Hva er forskjellen på skiftet og uskiftet bo?

Skiftet bo er aktuelt hvis det ikke er en gjenlevende ektefelle/samboer. Du overtar da som arving ansvaret for avdødes verdier, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Hvis du bestemmer deg for skiftet bo fyller du ut og sender inn skjemaet"ErklæriÅpnes i nytt vindung om privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu" til Tingretten / Oslo byfogdembete. 

Uskiftet bo er aktuelt hvis du er gjenlevende ektefelle eller samboer. Som ektefelle har du rett til å ta over felleseiet uskiftet, det vil si at arveoppgjøret etter avdøde helt eller delvis utsettes og at du som lengstlevende får disposisjonsrett over eiendelene og midlene. Som samboer er det noen begrensninger, men du kan ha muligheten til å sitte i uskiftet bo.

Før det begjæres uskifte, bør du nøye vurdere om dette er den beste ordningen for deg som gjenlevende ektefelle/samboer. Hva som lønner seg avhenger av flere forhold: din alder, inntektsforhold, verdien av formue og gjeld, barn, forsikringsutbetalinger og annen arv som vil inngå i dødsboet. Dette kan du få hjelp til å vurdere av en advokat eller hos Tingretten / Oslo byfogdembete. 

Hvis du bestemmer deg for uskiftet bo fyller du ut og sender inn "Melding om uskiftet boÅpnes i nytt vindu" / "Melding om uskiftet bo – SamboereÅpnes i nytt vindu" til Tingretten / Oslo byfogdembete senest 60 dager etter dødsfallet. 

Hva er en bobestyrer?

En bobestyrer er en administrator av dødsboet som tar seg av det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med både privat og offentlig skifte av dødsbo. Det kan være en av arvingene, en advokat, revisor eller en annen dere har tillit til. 

Bobestyrer har hovedansvar for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuelt testament blir fulgt, og er ansvarlig for at en skifteattest foreligger, organisering, fordeling og salg av eiendeler, løpende informasjon til arvinger, regnskap og innsending av selvangivelse. Hvis en av arvingene selv påtar seg oppgaven er det ofte vanlig med en kompensasjon for ansvar og jobb. Bobestyrer kan være en omfattende rolle og det kan ofte oppstå uenighet ved arveoppgjør, derfor kan det være en god løsning å engasjere en advokat fremfor å selv påta dere oppgaven. 

Når dere er enige om hvem som skal være bobestyrer må hver arving fylle ut skjema "Fullmakt ved privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu". Skjema sendes Tingretten / Oslo byfogdembete. 

Hva er et arveoppgjør?

Med arveoppgjør menes den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.

Hvorfor har jeg ikke innsyn i tidligere kontobevegelser hos avdøde?

Grunnet personvern vil ingen banker ha lov til å levere ut eller gi innsyn i kontobevegelser som har skjedd i tiden før et dødsfall. Banken er ansvarlig for å ivareta den avdødes rett til å beskytte sitt private liv. 

Hva kan Tingretten / Oslo byfogdembete hjelpe med ved et dødsfall?

Det er Tingretten / Oslo byfogdembete, tidligere kalt Skifteretten, som behandler saker og hjelper deg med: fullmakter, hvordan fylle ut skifteerklæring, om hvilke former for skifte av dødsboet som kan være aktuelt, hvem som er arvinger i dødsboet og ulike former for skifte av bo. De vurderer om vilkårene er oppfylt, registrerer dødsboet og sender deg skifteattest eller uskifteattest. Hvis dødsboet skal skiftes offentlig er det Tingretten / Oslo byfogdembete som har ansvar for avviklingen.   

Spørsmål om tolkning av testament, om uenighet mellom arvingene eller om gjennomføringen av skiftet vil du normalt ikke få svar på av Tingretten / Oslo byfogdembete. Det er det bare en advokat med erfaring fra skiftesaker som kan svare deg på.

Kontaktinformasjon: 

Gi oss din tilbakemelding

Din tilbakemelding gis anonymt.