Dette skjer automatisk i banken

For å sikre at ingen utnytter et eventuelt dødsfall til egen vinning er det strenge regler for hvem og hvordan en etterlatt kan benytte seg av midler i et dødsbo. Som bank hjelper vi deg med å betale regninger, begravelse og andre utgifter.

 • Avdødes kundeforhold blir sperret. Dette inkluderer nettbank, konto og kort. Selv om du tidligere har hatt disposisjonsrett vil du ikke lenger ha tilgang.
 • Avtalegiro, eFaktura, brevgiro og andre avtaler om faste trekk stoppes
 • Spareavtaler og overføringer mellom avdødes egne konti stoppes
 • Betaling av boliglån i Nordea vil fortsette i tre måneder, så lenge det er penger på kontoen. Den avdødes konti er åpne for innbetalinger. Etter tre måneder, eller hvis det ikke er nok penger på kontoen, vil det bli sendt purringer til boets adresse. Øvrige lån får de automatiske betalingene stoppet. Hvis dødsboet blir overtatt i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle. Ønsker noen av arvingene å overta lånet, skjer dette ved søknad om nytt lån.
 • Innskudd og overføringer til de sperrede kontoene vil fortsatt være mulig.
 • Dersom avdøde hadde fondsandeler, VPS-konto, eller en ASK-konto, må skifteattest og fullmakt registreres hos oss før plasseringer kan selges eller overføres.
 • Livsforsikringsselskaper sender informasjon til avdødes adresse når de får melding om at en av deres kunder har gått bort. Det kan allikevel være smart å undersøke om avdøde hadde andre forsikringer, privat pensjonsordning eller pensjon gjennom arbeidsgiver.

Hvordan betale avdødes regninger

Ved dødsfall vil avdødes kundeforhold hos oss bli sperret straks vi får beskjed om dødsfall fra Folkeregisteret. Før det er utnevnt administrator av dødsboet (bobestyrer) kan dere sende inn regninger til oss slik at vi kan foreta betalingen for dere. Regningene må være i den avdødes navn eller vise til den avdøde (for eksempel regning for begravelse), og må påføres kontonummer for belastning. Du kan laste opp regningene via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu, eller sendes per post til Nordea, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.  

Før skifteattest foreligger, kan banken betale innsendte regninger i inntil tre måneder fra dødsdato.  Regninger vi kan betale for dere: begravelse, restskatt og vanlige husholdningsregninger som for eksempel strøm, telefon, husleie og offentlige avgifter.

Etter at skifteattest foreligger er det fullmektig som er ansvarlig for å utføre betalingene.

Dokumenter du som etterlatt må sende til banken

For å gi deg tilgang til avdødes midler trenger vi å få tilsendt noen dokumenter:

 • Skifteattest og uskifteattest: attesten får du fra Tingretten når du har sendt inn erklæring om skifte-/uskifteattest.
 • Eventuelle fullmakter: bobestyrer, fullmakt til konto hvis dere er flere søsken.
  Når dere er enige om hvem som skal være bobestyrer må hver arving fylle ut skjema Fullmakt ved privat skifte av dødsboÅpnes i nytt vindu som sendes Nordea.   
 • Kopi av legitimasjon: pass, førerkort eller bankkort med bilde fra arvinger og eventuell bobestyrer/fullmektig

Dokumentene kan du enkelt og når som helst laste opp i Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu og sende de samlet. Sendes det per post må du huske å sende bare kopi da du kan trenge å levere dokumentene til andre også.

Så snart vi har mottatt og behandlet alle nødvendige dokumenter vil avdødes midler bli gjort tilgjengelig for bobestyrer som da er ansvarlig for å behandle dødsboet og fordele midlene. 

Få oversikt over avdødes bank-, pensjon- og forsikringsforhold

Sett av godt nok med tid til å undersøke hvordan den økonomiske situasjonen var for avdøde. Tingretten kan utstede en formuesfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Et godt utgangspunkt vil være avdødes siste selvangivelse. Sjekk også om avdøde har vært medlem av en fagforening, har livsforsikring eller tjenestepensjon. 

I de første 60 dagene etter arvelaterens død kan arvelaterens ektefelle eller en samboer som har, har hatt eller venter barn med arvelateren, også uten formuesfullmakt kreve innsyn i arvelaterens formues- og gjeldsforhold.

Hit sender du dokumenter eller regninger

Send via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu (krever innlogging).

eller 

Send per post til:
Nordea Bank Abp, filial i Norge
Kunde Konto PM
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Vårt livsforsikringsselskap Nordea Liv kan kontaktes om livsforsikring og pensjonsordninger på tlf. 23254700.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne på chat via nettbank eller mobilbank eller eventuelt på tlf. 23 20 60 01

Start sikker chat Åpnes i nytt vindu