Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat
Vannliljer

Om dødsbo - hva du må gjøre i banken

Når du mister en av dine nærmeste er det en del oppgaver du må gjøre i forbindelse med bankforholdet til den avdøde. Her er kan du lese om hva som skjer hos oss og hva du må levere av dokumentasjon for å få betalt regninger og få oversikt over økonomien.

Dette skjer automatisk i banken

For å sikre at ingen utnytter et eventuelt dødsfall til egen vinning er det strenge regler for hvem og hvordan en etterlatt kan benytte seg av midler i et dødsbo. Som bank hjelper vi deg med å betale regninger, begravelse og andre utgifter.

 • Avdødes kundeforhold blir sperret. Dette inkluderer nettbank, konto og kort. Selv om du tidligere har hatt disposisjonsrett vil du ikke lenger ha tilgang.
 • Avtalegiro, eFaktura, brevgiro og andre avtaler om faste trekk stoppes
 • Spareavtaler og overføringer mellom avdødes egne konti stoppes
 • Overføringer til lån for betaling av renter og avdrag stoppes. Så lenge dødsboet behandles beholdes lånet i avdødes navn, og avdrag og renter betales som normalt. Dødsboet vil motta faktura for termininnbetaling på lånet. Hvis dødsboet blir overtatt i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle. Ønsker noen av arvingene å overta lånet, må dette skje ved søknad om nytt lån.
 • Innskudd og overføringer til de sperrede kontoene vil fortsatt være mulig.
 • Dersom avdøde hadde fondsandeler, VPS-konto, eller en ASK-konto, må skifteattest og fullmakt registreres hos oss før plasseringer kan selges eller overføres.
 • Livsforsikringsselskaper sender informasjon til avdødes adresse når de får melding om at en av deres kunder har gått bort. Det kan allikevel være smart å undersøke om avdøde hadde andre forsikringer, privat pensjonsordning eller pensjon gjennom arbeidsgiver.

Hvordan betale avdødes regninger

Ved dødsfall vil avdødes kundeforhold hos oss bli sperret straks vi får beskjed om dødsfall fra Folkeregisteret. Før det er utnevnt administrator av dødsboet (bobestyrer) kan dere sende inn regninger til oss slik at vi kan foreta betalingen for dere. Regningene må være i den avdødes navn eller vise til den avdøde (for eksempel regning fra begravelse), og må påføres kontonummer for belastning. Regningene sendes per post til banken. Når det er utnevnt bobestyrer vil vedkommende ha fullmakt til å disponere dødsboet.  

Regninger vi kan betale for dere: begravelse, restskatt og vanlige husholdningsregninger som for eksempel strøm, telefon, husleie og offentlige avgifter.

Dokumenter du som etterlatt må sende til banken

For å gi deg tilgang til avdødes midler trenger vi å få tilsendt noen dokumenter:

 • Skifteattest og uskifteattest: attesten får du fra Tingretten når du har sendt inn erklæring om skifte-/uskifteattest.
 • Eventuelle fullmakter: bobestyrer, fullmakt til konto hvis dere er flere søsken
 • Kopi av legitimasjon: pass, førerkort eller bankkort med bilde fra arvinger og eventuell bobestyrer/fullmektig

Alle kopier påføres og bekreftes «Rett kopi» (send aldri originaler) og sendes banken per post.  Så snart vi har mottatt og behandlet alle nødvendige dokumenter vil avdødes midler bli gjort tilgjengelig til bobestyrer som da er ansvarlig for å behandle dødsboet og å fordele midlene. 

Få oversikt over avdødes bank-, pensjon- og forsikringsforhold

Sett av godt nok med tid til å undersøke hvordan den økonomiske situasjonen var for avdøde. Tingretten/Oslo byfogdembete kan utstede en formuesfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Et godt utgangspunkt vil være avdødes siste selvangivelse. Sjekk også om avdøde har vært medlem av en fagforening, har livsforsikring eller tjenestepensjon. 

Hit sender du dokumenter eller regninger

 • Vår postadresse er:

  Kunde Konto PM
  Postboks 1166 Sentrum
  0107 Oslo

Vårt livsforsikringsselskap Nordea Liv kan kontaktes om livsforsikring og pensjonsordninger på tlf. 23254700.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne på chat via nettbank eller mobilbank eller eventuelt på tlf. 23 20 60 01

Start sikker chat