Spar med barna

Engasjer barna i sparing, og lær barna om sparing og forbruk.

La barna følge sitt forbruk og sparing i Nettbanken. Gode økonomiske holdninger skapes i tidlig alder. Lær barna å ta gode beslutninger om sparing og forbruk, og å ta hensyn til fremtidige konsekvenser av sine handlinger.

Det er god læring å se hvordan sparing gjøres i praksis. Engasjer derfor barnet i sparingen. La barna følge aktivt med, gjerne i Nettbanken.

Du kan også gi barna et økonomisk forsprang ved å starte en spareavtale på sparekonto eller i et fond. Et lite månedlig beløp i dag kan gi barna en god økonomisk støtte i fremtiden.

Opprett spareavtale i Nettbanken

Start spareavtale i Nettbanken Åpnes i nytt vindu