Winter with snow on a lake and the forest

Cubera Secondary 2023 Invest AS

Nordea Private Banking har et samarbeid med Cubera Private Equity for å kunne tilby private equity-fond til våre kunder.

Cubera Secondary 2023 Invest AS

WEBPICTURECUBERA2023

Kort om Cubera Secondary 2023 Invest AS

  • Gir unik tilgang til Cubera X, et private equity secondary-fond med målsetning om å oppnå høy avkastning
  • Secondary-fond kjøper andeler i etablerte private equity-fond
  • 85% av kapitalen investeres i Cubera X, et secondary-fond
  • 15% av kapitalen investeres i samråd med Cubera direkte i et eller flere private equity-fond
  • Nordisk eksponering mot ca. 10 – 20 ulike private equity-fond
  • Langsiktig investering
  • Selskapsstruktur: norskregistrert aksjeselskap (AS), registreres i VPS
  • Tegningsperiode 13. mars – 24. april 2023

Dokumenter

Cubera Secondary 2023 Invest AS - Bestillingsblankett (pdf, 99 KB)Åpnes i nytt vindu

Cubera Secondary 2023 Invest AS - Prospekt med vedlegg (pdf, 7 MB)Åpnes i nytt vindu

Cubera Secondary 2023 Invest AS - Nøkkelinformasjon (pdf, 140 KB)Åpnes i nytt vindu

Se vårt webinaropptak om Cubera Secondary 2023

Se webinaropptaket herÅpnes i nytt vindu

Les nøye igjennom all dokumentasjon før tegning. Tegningsfristen er 24. april kl 16.00

Ta kontakt med din rådgiver for utfyllende informasjon og bestilling.

 

Tab title