Du kan miste mye avkastning

Markedssvingninger er naturlig, og det kan være vanskelig å forutse slike svingninger:

— Når du sparer i fond er det viktig å tenke langsiktig. Hold deg til din opprinnelige tidshorisont, selv når markedene svinger. Da vil du over tid høste av oppgangen i fondsmarkedet, forklarer Bernhardsen. 

Han legger til:

— Hvis du selger på feil tidspunkt og mister oppgangen som ofte kommer etter en nedtur, kan du også miste mye avkastning. Du har større sannsynlighet for en positiv avkastning på lang sikt om du sparer jevnlig, enn om du forsøker å kjøpe og selge på riktig tidspunkt. Når du sparer jevnlig i en børsnedgang, kjøper du fondsandeler til en lavere pris. Disse vil stige i verdi når markedet stiger igjen. 

Seniorstrateg Joachim Bernhardsen

– Sannsynligheten for en positiv avkastning er større hvis du holder deg til din opprinnelig tidshorisont, selv om markedet svinger, sier seniorstrateg i Nordea, Joachim Bernhardsen.

Du tjener penger på eksisterende sparing

Det er ikke bare tiden som er din beste venn når du sparer i fond. Du bør også kjenne til effekten som gjør at du kan tjene penger på de eksisterende investeringene dine, nemlig rentes rente-effekten.

— Helt enkelt pleier vi å si at det handler om å tjene penger på allerede opparbeidet avkastning. Overført til fond, får du effekten av «avkastning på avkastningen» gjennom investeringene fondet gjør, og som igjen øker verdien på fondsandelene dine. Rentes rente-effekten vil akselerere over tid. Derfor er det lurt å la tiden jobbe for deg, og bry seg mindre om de naturlige svingningene i markedet, sier Bernhardsen.

2 grunner til ikke å time markedet

Ifølge Bernhardsen er det to hovedgrunner til at det er vanskelig å kjøpe og selge til rett tid når markedet er urolig:

  1. Store svingninger fra dag til dag
    Markedet kan falle raskt, men også komme fort tilbake. Det gjør det utfordrende å komme seg inn og ut av markedet til riktig tid. Det betyr at forsøk på å time markedet fort kan bli dyrt. 
  2. Vi lar oss styre av følelser
    Det er lett å bli bekymret når markedet faller. Beslutninger kan da styres av følelser, snarere enn fornuft. Da er det en risiko for at vi kan selge når børsen er nær bunnen. Motsatt er det lett å tenke at du går glipp av oppturen når markedet har steget mye, og dermed kjøper når toppen er nær.

Snakk med en rådgiver

Enten du sparer til pensjon eller har andre langsiktige sparemål, kan det være nyttig å snakke med en rådgiver.  Hos oss får du personlig rådgivning, slik at du får mest mulig ut av din sparing.

3 myter om aksjemarkedet

Joachim Bernhardsen i Nordea Wealth Management har tidligere tatt for seg sparemyter. Ved å studere verdensindeksen de seneste femti årene, er det spesielt tre myter du bør kjenne til.

Myte 1: Tiden er din venn. Stemmer!
Sparer du til pensjon eller andre langsiktige sparemål, har du vanligvis ingen grunn til å være bekymret. Hvis du likevel er urolig, kan du snakke med en av våre rådgivere. 

Myte 2: Selg på topp. Stemmer ikke!
Historien viser at dette ikke er noen god strategi. Årsaken er at  de fleste topper blir etterfulgt av nye topper, ikke et stort fall. Bak et sterkt finansielt marked er det i de fleste tilfeller en sterk underliggende økonomisk utvikling.

Myte 3: Løp mens du fremdeles kan. Stemmer ikke!
Denne myten handler om at du bør selge deg ut når markedet faller, før det er for sent. En myte som har liten rot i virkeligheten. Årsaken er at markedet historisk sett har hatt en tendens til å stige igjen etter et fall. Vi observerer høyere gjennomsnittlig avkastning i perioder etter fall i markedet, enn for andre perioder. 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Om innholdet på denne siden 
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Innholdet er ikke ment som personlig investeringsrådgivning. Trenger du personlig rådgivning ber vi deg ta kontakt med oss.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Åpningstider hos Kundeservice er:
Søndag til fredag kl 08.00 - 21.00
Lørdag og røde dager kl 08.00 - 17.00