Hva gjør du når markedet svinger?

Alle som investerer i aksjer eller fond vil før eller senere oppleve nedgang i markedene. Seniorstrateg i Nordea, Joachim Bernhardsen, har følgende tips til kunder som lurer på hvordan de bør tenke rundt sparingen sin i urolige tider.

Siden er sist oppdatert 27. mars.


Den seneste tiden har det vært turbulens i aksjemarkedet, etter at vi hadde en sterk start på året . 

På kort sikt er markedet drevet mer av frykt enn fakta. Vi tror det er tilfelle nå også og at den nærmeste tiden trolig vil domineres av store svingninger i aksjemarkedet - både i negativ og positiv retning. 

Ha is i magen

– Vi anbefaler deg som sparer å ha is i magen og holde deg til din opprinnelige spareplan. Vær langsiktig selv om markedene svinger. På den måten vil du over tid høste oppgangen i aksjemarkedet. 

Seniorstrategen understreker viktigheten av å ha et langtidsperspektiv når en sparer i fond

– Svingninger er ikke uvanlig i aksjemarkedet. Det er samtidig vanskelig å time slike svingninger. Hvis du selger på feil tidspunkt, og mister gjeninnhentingen som ofte kommer i kjølvannet av en nedtur, kan det koste deg dyrt. Du har større sjanse til en positiv avkastning på lang sikt om du sparer jevnlig, enn om du forsøker å kjøpe og selge på riktige tidspunkter. Når du sparer jevnlig i en børsnedgang så kjøper du fondsandeler til en lavere pris. Disse vil stige i avkastning når markedet stiger igjen, sier han. 

Seniorstrateg Joachim Bernhardsen

Seniorstrateg i Nordea, Joachim Bernhardsen.

Webinaropptak: Hva betyr kollapsen av Silicon Valley Bank for markedet? (Oppdatert versjon)

Den amerikanske banken Silicon Valley Bank (SVB) har nylig kollapset. Hva er status nå? 

Se den oppdatrete versjonen av webinaropptaket hvor seniorstrategen Joachim Bernhardsen gir sine kommentarer. 

Oppdatert 17. mars 2023

Derfor bør du ikke forsøke å "time" markedet

Ifølge Bernhardsen er det to hovedårsaker til at det er vanskelig å kjøpe og selge til rett tid:

  1. Overdreven tro på timing
    Når markedet er urolig er det også store svingninger fra dag til dag. Markedet kan falle raskt, men også komme fort tilbake. Det gjør det utfordrende å komme seg inn og ut av markedet til riktig tid. Fasiten kan fort bli at forsøk på å «time» kan koste deg dyrt. 
  2. Du har følelser
    Det er lett å få panikk når markedet faller. Beslutninger kan da styres av følelser snarere enn fornuft. Da er det en fare for at vi selger når børsen er nær bunnen. Motsatt er det lett å tenke at en går glipp av oppturen når markedet har steget mye og dermed kjøper når toppen er nær.

Ønsker du rådgivning?


Sparer du til pensjon eller har andre langsiktige sparemål, har du vanligvis ingen grunn til å avvike fra spareplanen din. Hvis du likevel er urolig, er du velkommen til å snakke med en rådgiver.

3 myter om aksjemarkedet

Joachim Bernhardsen og kollega Simen Knutzen i Nordea Wealth Management har tidligere tatt for seg noen sparemyter som de har gransket nøyere. Ved å studere verdensindeksen de seneste 50 årene, er det tre spesifikke myter de har sett nærmere på om stemmer.

Myte 1: Tiden er din venn

Denne myten handler om at tiden er din venn. En myte vi i aller høyeste grad kan bekrefte. Med en lang tidshorisont øker sannsynligheten før høy avkastning og sannsynligheten faller for negativ avkastning.

Myte 2: Aldri invester alt på en gang

Hvis man lurer på hvordan man skal gå inn i markedet, er denne myten relevant. Et råd som går igjen er å dele opp investeringen over tid. Det gjør en mindre eksponert mot fall i markedet mens man investerer. Denne myten er imidlertid dårlig forankret og vi kan trygt avkrefte den hvis målet er å maksimere avkastningen.

Myte 3: Vent på at markedet faller før du investerer

Man skal vente på at markedet faller før man kjøper. Man kjøper da aksjer til «rabatterte» priser og oppnår høyere avkastning over tid. Igjen, har rådet lite med virkeligheten å gjøre. De som har fulgt dette rådet har gått glipp av svært mye avkastning i gjennomsnitt.  Noen kan ha vært heldige med timing og tjent på å følge denne myten, men i gjennomsnitt de siste 50 årene er ikke dette tilfellet.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden 
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Innholdet er ikke ment som personlig investeringsrådgivning. Trenger du personlig rådgivning ber vi deg ta kontakt med oss.