Få et spareforslag og start sparing

Sparing i fond skal være enkelt. I tillegg har det vist seg at dette er den mest lønnsomme spareformen hvis du planlegger å spare langsiktig. Kom raskt i gang med en av våre digitale fondsrådgivere.

Våre digitale fondsrådgivere hjelper deg

Fondsvelgeren foreslår flere fond du kan spare i samtidig utfra valg du gjør selv. Mens spareroboten Nora er noe mer avansert og gir rådgivning tilpasset deg. 

Du kan velge sparing med bærekraftig profil i begge fondsrådgiverne. 

Få et forslag til en fondsportefølje

Fondsvelgeren kan passe deg som: 

 • Har noe kunnskap om fond
 • Foretrekker å selv velge risiko-/investeringsprofil og fond blant våre forslag
 • Ønsker å spare i flere fond samtidig

Etter innlogging tas du gjennom 3 steg:

 1. Du velger selv risiko-/investeringsprofil utfra hvor mye risiko du er komfortabel med.
 2. Du får forslag til 3 ulike fondsporteføljer og velger selv hvem du vil spare i.
 3. Til slutt velger du beløp og starter du sparingen. 

Få rådgivning tilpasset deg

Spareroboten Nora kan passe deg som:

 • Skal spare i fond for første gang
 • Ønsker personlig rådgivning utfra din situasjon og preferanser (se steg 1 nedenfor) 
 • Ønsker å starte sparing i ett fond

Etter innlogging tas du gjennom 3 steg:

 1. Svar på spørsmål om din familiesituasjon, kunnskap om fond, økonomi og hvor mye risiko du vil ta.
 2. Du får vite hva din risiko-/investeringsprofil er.
 3. Til slutt får du et fondsforslag som er skreddersydd for deg og kan starte sparingen.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste