Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold.

Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. ESG handler også om et selskaps risikostyring. Dvs. hvordan virksomheten styres for å minimere faktorer som påvirker samfunn og miljø på en negativ måte.  

Hvorfor ESG?

Det stilles stadig høyere krav til at investeringer gjøres på en ansvarlig måte. Selskaper som er gode på ESG har større forutsetninger for å lykkes i fremtiden. Dette kan bidra til å redusere risiko og samtidig øke muligheten for langsiktig god avkastning i fondssparingen din.

ESG-analyse

ESG-analyser brukes som et verktøy i investeringsprosessen. Hensikten er å finne de selskapene som håndterer risiko og muligheter knyttet til miljømessige-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Det er kun selskaper med en god rating som velges inn i de ulike porteføljene. Vi tror at dette kan bidra til å redusere risiko og skape muligheter for en god langsiktig avkastning. 

I videoen kan du se hvordan vi i Nordea jobber med ESG i praksis.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

3 kriterier i ESG-analysen

Når vi analyserer selskaper vurderer vi hvor ansvarlige selskapene driver sin virksomhet i forhold til 3 kriterier:  

1. Miljømessige forhold

 • Klimaendringer og karbonrisiko 
 • Bruk av råvarer, vann og energi
 • Generering av avfall og støy

2. Sosiale forhold

 • Menneskerettigheter 
 • Arbeidsrettigheter, like muligheter
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Forbrukerbeskyttelse, produktsikkerhet
 • Personopplysningssikkerhet og personvern

3. Forretningsetiske forhold

 • Åpenhet, rapportering om vesentlige problemer og reviderte rapporter 
 • Styresammensetning og uavhengighet
 • Bestikkelse og korrupsjon
 • Aggressiv skatteplanlegging

Hvordan investere i ESG-fond?

Sparer du i fond med fokus på bærekraft gir du pengene dine mulighet til å vokse, uten at det går på bekostning av miljø, sosiale spørsmål og forretningsetikk. 

Alle fond som Nordea forvalter omfattes av vårt arbeid med ansvarlige investeringer

Spar i fond

Opprett spareavtale i fond og/eller sett inn et enkeltinnskudd.

Start sparing - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.