Bull & Bear

Disclaimer

Nordea Markets er det kommersielle navnet på Nordeas internasjonale kapitalmarkedsaktiviteter. 

Opplysningene her er bare for bruk av mottakere som materialet er rettet mot. Opplysningene er utarbeidet av og gjenspeiler Nordea Markets nåværende vurdering og kan bli endret uten forutgående varsel. Synspunktene gis utelukkende basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea Markets og med det formål å presentere tjenester som tilbys av Nordea Markets. Denne notis kan ikke erstatte mottakerens eget skjønn.

Nordea Markets er ikke og skal ikke ses på som rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovbestemte forhold i et rettsområde. Det må alltid innhentes relevante og profesjonelle råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning.

Dette dokumentet skal ikke gjengis, distribueres eller offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av Nordea Markets.