Hvorfor bør du tenke på bærekraft når du skal investere?

Når vi snakker om bærekraft i forbindelse med investering, mener vi betydningen av ESG. ESG står for «environmental, social and governance», som vi oversetter til miljømessige og sosiale forhold samt selskapsstyring. Miljømessige forhold (E) omfatter klimagassutslipp, avfall og vann. Sosiale forhold (S) er blant annet knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, helse og sikkerhet. Selskapsstyring (G) handler om hvordan et selskap styres, for eksempel at det ikke er innblandet i korrupsjon og følger skattelovene. Les mer om ESG

3 grunner til tenke på ESG når du investerer

 1. Risikostyring
  Globale utfordringer som klimaendringer og økende inntektsforskjeller kan true selskapers lønnsomhet og ha negativ innvirkning på avkastningen på investeringen.
 2. Leve i takt med verdiene dine
  I hverdagen må du stadig gjøre vurderinger for å ta bevisste valg. Verdiene dine kan også påvirke hvordan du velger å investere. 
 3. Innflytelse
  Hvis du er med og øker etterspørselen etter mer bærekraftige selskaper, kan det bli lettere for dem å vokse. Når du investerer i et fond, brukes dine og andres investeringer til å påvirke selskapene fondet har investert i.

Hva betyr det i praksis?

Dine bærekraftspreferanser
Våre anbefalinger
Hvor finner jeg mer informasjon?

Dine bærekraftspreferanser

For oss er det viktig å lage investeringsløsninger som er skreddersydd til deg og livet du lever. Da ser vi blant annet på hva du trenger og hva du foretrekker, både når det gjelder finansiell risiko og ESG. Vi legger vekt på to bærekraftspreferanser for å finne ut hva du ønsker å oppnå med investeringene dine:

 • Ønsker du å redusere de negative konsekvensene selskapene har på miljø og samfunn? Det handler for eksempel om selskapets klimaavtrykk og kjønnsbalansen i styret og om selskapet respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter. Selskapene skal heller ikke være involvert i aktiviteter knyttet til kontroversielle våpen. 
 • Ønsker du at selskapene skal bidra positivt til et bedre miljø og samfunn?
  Et selskap kan regnes som bærekraftig hvis de leverer produkter og tjenester som gagner miljømessige og sosiale forhold, for eksempel produkter innenfor helse og fornybar energi. Selskapet kan imidlertid ikke regnes som bærekraftig hvis produksjonen gjør vesentlig skade på miljø og samfunn. Selskapet må også følge god forretningspraksis. 
 • EU har laget et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, den såkalte taksonomien. Det er opp til deg hvor mye du vil investere i denne typen aktiviteter, men foreløpig er det få alternativer å velge mellom. Taksonomien er fortsatt under utvikling og dekker for øyeblikket kun noen få aktiviteter knyttet til reduksjon og tilpasning av klimaendringer.

Våre anbefalinger

Vi tilbyr investeringsprodukter og -løsninger med forskjellige ambisjonsnivåer for bærekraft slik at vi kan dekke kundenes ulike preferanser. Les om fond med fokus på bærekraft som vi anbefaler

Dine preferanser avgjør hvor mye vi vektlegger negative konsekvenser og positive bidrag for miljø og samfunn. 

Vi gjør i tillegg vår egen vurdering både av produktene og forvalterne. Her er noen eksempler på hva vi undersøker:

 • Har forvalter ekskludert selskaper og sektorer som gjør mest skade på miljø og samfunn, og som ikke driver virksomhet på en ansvarlig måte?
 • Hvor viktig er ESG-forhold i investeringsbeslutningene? 
 • Hvor aktivt bruker forvalterne sin innflytelse til å påvirke selskapene de investerer i, i en mer bærekraftig retning?

Ekspertene våre setter sammen godkjente produkter i godt balanserte investeringsløsninger. Når vi har informasjon om bærekraftspreferansene dine og andre viktige faktorer i livet ditt, anbefaler vi investeringsløsningen som passer best for deg.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Nordeas bærekraftige utvalg er produkter som oppfyller en rekke kriterier for bærekraft samt strenge finansielle krav. Vi jobber hardt med å evaluere og forbedre investeringstilbudet vårt slik at det passer dine behov og preferanser. 

Du kan lese mer om hvordan Nordea integrerer bærekraftsrisiko og håndterer potensielle negative konsekvenser for miljøet og samfunnet i investeringsrådgivningen og investeringsbeslutningene våre her

Du kan få mer informasjon om de enkelte fondene eller investeringsløsningene fra Nordea her.

Hvordan kommer jeg i gang?

Nå vet du mer om hvordan bærekraftspreferansene dine kan påvirke investeringsvalget ditt. Vi hjelper deg gjerne i gang. Du får god hjelp av spareroboten Nora eller Fondsvelgeren til å spare i fond med fokus på bærekraft. Du er også velkommen til å snakke med en rådgiver.  

Få digital rådgivning av Nora

Vår sparerobot Nora hjelper deg med å finne en fondssparing for deg. Finn frem kaffekoppen, sett deg godt til rette og la Nora veilede deg til et fond med fokus på bærekraft som passer deg.  

Få hjelp av en rådgiver

Ønsker du å forstå enda bedre hva investering med fokus på bærekraft innebærer og/eller hjelp av en rådgiver til å finne et optimalt fond for deg?

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.