Overføring av internasjonale verdipapirer / Settlement instruction (foreign securities)

Fyll inn skjema og send inn. Hvis nødvendig vil vi kontakte deg for å diskutere nærmere prosessen rundt overføringen av verdipapirene dine.

Personopplysninger

Verdipapirinformasjon

Flere verdipapir kan listes hvis de har samme detaljer som motpart og marked de handles på. Hvis ikke, må nytt skjema fylles ut. / More securities can be listed if all of them share the details such as counterparty and market on which they will be traded. Otherwise please use separate templates.

Informasjon om transaksjonen / flyttingen av aksjer / Trade information

Informasjon om banken / institusjonen som skal motta eller levere fra/til Nordea Norge / Counterpart information