Hva bestemmer avkastning?

Avkastningen på aksjeinvesteringer kommer fra svingninger i kurs og aksjeutbytte.

Spesielt er det forventningene om stigende aksjekurser over tid som får mange til å investere i aksjer. Aksjekursene kan selvfølgelig også falle og avkastningen kan følgelig bli negativ. 

Generalforsamlingen kan beslutte at aksjeutbytte skal utbetales til aksjonærene i selskapet. Størrelsen på utbyttet blir hvert år bestemt på selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen kan også beslutte at det ikke skal betales aksjeutbytte. Dette kan skje hvis virksomheten for eksempel går med underskudd eller har bruk for kapitalen til nye investeringer. 

Summen av det du får utbetalt i aksjeutbytte sammen med kursutviklingen på aksjen, utgjør din totale avkastning. Om du investerer i utenlandske aksjer, kan også valutabevegelser påvirke din avkastning.

Aksjeverdi

Aksjeverdien bestemmes av nåverdien av selskapets fremtidige kontantstrømmer. Disse er ukjente og verdsettes ofte forskjellig fra investor til investor. Derfor er det vanskelig å gi et entydig svar på hva aksjeverdien til enhver tid er. 

Aksjer som er notert på børs vil få en markedspris utfra investorers kjøp og salg av aksjen over tid. I tillegg har aksjeanalytikere i meglerhus egne oppfatninger om hvordan fremtidige kontantstrømmer for selskap som de har dekning på vil utvikle seg. Disse kan avvike fra markedet og gi grunnlag for kjøp- eller salgsanbefalinger.

Hva er risiko?

Det finnes to typer risiko.

Selskapsrisiko er en risiko som er unik for det enkelte selskapet. Et teknologiselskaps inntjening kan bli kraftig påvirket av konkurrerende teknologi. Det kan også vise seg at selskapet ikke har er tilstrekkelig orden på driften og kommer i problemer.  

Markedsrisiko er felles for alle selskaper eller en gruppe av selskaper. Ofte brukes en oppdeling på land-, region- og sektornivå. 

  • Landrisiko tar til hensyn at den økonomiske situasjonen i hvert enkelt land er ulik. 
  • Regionrisiko uttrykker risikoen forbundet med de ulike regionene. Store deler av Asia kan være i økonomisk krise, mens Eurosonen samtidig kan være i fremgang. 
  • Sektorrisiko er et uttrykk for at selskaper i samme sektor kan bli utsatt for hendelser som generelt reduserer inntjeningen til hele sektoren. 

Du kan tape penger dersom et selskap, land, region eller sektor gjør det dårlig og aksjen faller i verdi.

To grunnregler når du skal kjøpe aksjer

Når du skal kjøpe aksjer er de to viktigste reglene å være langsiktig og spre risiko.

Langsiktighet: Kjøper og selger du aksjer i innen en kort tidsperiode snakker vi om å spekulere på kursbevegelsene. Har du derimot en lengre tidshorisont og har planer om å eie aksjene i en lengre periode, er det snakk om en investering. En fordel ved å investere på lang sikt er at kortsiktige kurssvingninger får mindre betydning for den langsiktige avkastningen. En forutsetning er at du har spredt investeringen din i flere aksjer fordelt på land, region- og sektornivå.

Å spre din risiko: Du bør også spre din risiko i forskjellige aksjer fordelt på ulike sektorer og regioner. Kjøper du aksjer i mange forskjellige selskaper reduseres den samlede risikoen i investeringen din. Samtidig øker muligheten for en tilfredsstillende avkastning. 

Hvilke aksjer skal du velge?

Når du skal velge aksjer må du være oppmerksom på at det krever tid og god kjennskap til de enkelte selskapene.

Som investor må du forholde deg til:

  • Markedsforhold og konkurransesituasjonen i sektoren
  • Levetiden for selskapets produkter
  • Avhengigheten av de viktigste kundene og leverandørene  

Du bør velge aksjer ut fra forventninger til selskapets fremtidige drift og inntjening. Vurder virksomhetens styrker og svakheter og muligheter og trusler.

Kjøp aksjer

I nettbanken kan du raskt og enkelt handle børsnoterte aksjer og du får tilgang til nyttige markedsrapporter og analyser. Er det første gang du kjøper aksjer hos oss, sendes du automatisk til siden hvor du kan bestille tilgang.

Kjøp aksjer - logg inn Åpnes i nytt vindu