Kan du gå av som 62-åring?

Etter mange år i arbeid er det mange som ser frem til å slutte i jobben og bruke tiden på det de selv vil.

Har du begynt å tenke på når du skal ta ut alderspensjon? I dag har de fleste av oss mange valgmuligheter for uttak av pensjon. Hvilke muligheter akkurat du har vil avhenge av flere forhold. Felles for alle er at dersom du ønsker å starte uttak av pensjon fra folketrygden fra 62 år, så må du ha opptjent «stor nok» pensjon. 

Veldig mange, og da særlig kvinner, vil oppdage at de ikke har opptjent nok pensjon til å starte uttak av pensjon fra folketrygden ved 62 år. 

Pensjon fra privat tjenestepensjon og egen sparing kan ofte likevel tas ut fra 62 år – men husk at folketrygden ofte utgjør hoveddelen av pensjonen din. 

Høyere pensjon jo lenger du venter

Jo lenger du venter med å ta ut alderspensjon, jo høyere blir pensjonen.

Dersom du slutter å jobbe når du er 62 år istedenfor ved 67 år, skal pensjonspotten nemlig fordeles over fem ekstra år, samtidig som det blir fem færre år med pensjonsopptjening. I folketrygden vil dette som en tommelfingerregel utgjøre ca 6 % lavere pensjon for hvert år med tidlig uttak. Den lavere pensjonen drar du med deg gjennom hele pensjonstilværelsen, også etter ordinær pensjonsalder ved 67 år. 

Pensjon ved 62 år vil derfor være omtrent 30 % lavere enn den pensjonen du ville ha mottatt om du hadde ventet med uttak av pensjon til du blir 67 år. Dersom du har helse og økonomi til å vente ytterligere med uttak av pensjon, vil dine årlige utbetalinger økte enda mer som følge av at pensjonen da skal utbetales over færre år. Fortsetter du i arbeid vil pensjonen din også øke som følge av den arbeidsinntekt du har etter 67 år. 

Start planleggingen tidlig

Dersom du ønsker å gå av tidligere enn 67 år uten at de økonomiske konsekvensene skal bli for store, er det for de fleste fornuftig å starte sparing til pensjon på egenhånd.

Jo tidligere du starter med dette, jo mer penger har du å rutte med når du slutter å jobbe. Undersøkelse Nordea Liv gjennomførte i sommer viser at hele 40 % bekymrer seg for at økonomien hindrer dem i å realisere pensjonsdrømmene sine. De som sparer til pensjon er mindre bekymret for økonomien sin.

Vi anbefaler at du skaffer deg en god oversikt over hva du kan forvente å få i pensjon. Har du kanskje AFP? Hva får du fra folketrygden, arbeidsgivere og hvor mye har du selv spart til pensjon? 

Les mer om ulike spareformer