Du får fradrag for alle typer renter

Du får ikke bare rentefradrag for renter på boliglån, men også for renter ved andre lån og kredittkjøp. Du får i utgangspunktet skattefradrag for alle påløpte og innbetalte låne- og forsinkelsesrenter på boliglånet ditt. Du får også skattefradrag for alle de andre lånene du har eller har hatt i det aktuelle inntektsåret. 

Hvor mye skattefradrag boliglånet og andre lån kan gi deg

I tillegg til rentefradrag for boliglånet ditt, kan du også kreve fradrag for:

  • omkostninger for opptak av lån (f.eks. etableringsgebyr)
  • finansieringsomkostninger ved refinansiering av lån for å få lavere rente, samt kostnader til takstmann
  • renter på lån fra arbeidsgiver og private långivere, som for eksempel familiemedlemmer
  • kostnader ved individuell nedbetaling av din andel av fellesgjeld i boligselskap
  • renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • renter på lån i utlandet

Du kan som regel ikke kreve rentefradrag for inkassogebyr, rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter) eller gebyr for tinglysning av pantobligasjon. For å ha krav på rentefradrag må rentene være påløpt og innbetalt i det aktuelle inntektsåret (hvis de ikke inngår i bokføringspliktig virksomhet) – så sørg for å betale inn dine rentekostnader i tide. Informasjonen er hentet fra Skatteetaten.

Skatt du kan spare hvert år på rentefradraget

LånestørrelseRentePenger spart
2 000 0002,30%10 580
4 000 0002,30%21 160
2 000 0002,80%12 880
4 000 0002,80%25 760
Eksemplene er beregnet med en skatt på alminnelig inntekt på 23 % (rentesatsen varierer, gjeldende rentesats finner du på skatteetaten.no).

Hvordan du beregner rentefradraget

Du beregner hvor mye skattefradrag for rentekostnader du har rett på gjennom å trekke fra rentekostnadene du har betalt fra inntektsgrunnlaget ditt. Dette gir deg et lavere inntektsgrunnlag å beregne skatten din på, noe som gir deg lavere skattekostnader.

Du får fradrag på den skatten du betaler på alminnelig inntekt og ikke fra trinnskatt.

Slik sikrer du riktig rentefradrag på skatten

Når du fyller ut skattemeldingen er det viktig å sørge for at du rapporterer inn alle aktuelle renter og gebyrer du faktisk har betalt i inntektsåret, for å ikke gå glipp av rentefradrag. Kontroller at du oppgir riktig informasjon i skattemeldingen din. 

Du finner informasjon om renteutgiftene du har hatt i årsoppgavene du får fra banker og kredittinstitusjoner. Her står det også hvilken post i skattemeldingen du skal føre inn denne informasjonen i. Vanligvis er dette i post 3.3.1, men renter i utlandet føres for eksempel i post 3.3.2.

Som regel er post 3.3.1 ferdigutfylt når du får skattemeldingen din, fordi banker og kredittinstitusjoner gir informasjon til Skatteetaten om hvem som har betalt renter til dem, og hvor mye de har betalt. Det er allikevel lurt å kontrollere tallet i skattemeldingen og sammenligne det med tallene i årsoppgavene fra bankene, for å forsikre deg om at alt er riktig. Hvis du deler lån med en annen, kan det lett bli feil i disse tallene.