Endelig flytte for deg selv😁!

Første gang du skal flytte hjemmefra kan det være mye å huske på. Her er en liten sjekkliste for å hjelpe deg hvis du skal leie leilighet.

Sjekk boligen for skader

Før du skriver en kontrakt og flytter inn bør du sjekke og kontrollere boligen for skader. Oppdager du noe, ta bilder og lag en liste som du sender til utleier eller kanskje best, gå gjennom boligen sammen. Gjør du dette slipper du å få skylden for gamle skader når du flytter ut. 

Betaling av depositum  

I forbindelse med et leieforhold vil du bli bedt om å betale inn et depositum til utleier. Et depositum er utleiers sikkerhet for at leiligheten bevares i god stand og at husleien blir betalt.

Summen på depositumet kan variere. Det vanligste er 3 måneders husleie, men utleier kan kreve opp til 6 måneders husleie. Du bør derfor kreve at pengene overføres til en depositumskonto som skal stå i ditt navn. Overføres pengene til utleiers egne private kontoer risikerer du aldri å se de pengene igjen. 

I følge husleielovens paragraf 3-5 skal derfor pengene settes inn på en depositumskonto. Her vil pengene stå utilgjengelig for begge parter frem til et eventuelt oppgjør. 

Så hva bør du gjøre for å få mest mulig tilbake av depositumet?

Pengene tilbake

Dersom boligen har blitt skadet mens du bor der, dekkes skadene av depositumet. Dette gjelder også ved for dårlig rengjøring. Dersom alt er i sin skjønneste orden skal depositumet tilbakebetales når leietiden er slutt. 

Hva om vi er uenige?

Det er ikke uvanlig at det oppstår uenigheter rundt overlevering og skader. Dersom du har satt pengene på depositumskonto er du nå sikret at alt går riktig for seg. Du må godkjenne at utleier skal få et bestemt beløp, før utleier får pengene overført til konto. Dersom dere er uenige har du 5 uker på å klage til Forliksrådet eller Husleieutvalget. 

Ikke skriv en kontrakt du ikke kan si opp

I en tidsbestemt leiekontrakt vil det fremgå at kontrakten ikke kan sies opp, og med en dato leieforholdet skal opphøre. Leieforholdet vil da automatisk opphøre når den avtalte leieperioden er over. Som student kan det være lurt å unngå kontrakt med lang leieperiode da du kan bli fanget i et leieforhold du vil ut av. 

I en tidsubestemt leiekontrakt er det ikke avtalt når leietiden utløper. Du og utleier kan da fritt avtale hvor lang oppsigelsesfristen skal være. Har dere ikke avtalt noe, er det standard gjensidig oppsigelsesadgang med tre måneders frist til fraflytting. Dette kan være en god løsning for deg som student. Forbrukerrådets nettsider har en god standard for Husleiekontrakt. 

Husk også at det er viktig med en god Innboforsikring. Det kan du lese mer om her.