Har kontoen og kortet ditt blitt sperret?

Har du fått melding om at kundeforholdet ditt i Nordea vil bli sperret, betyr det at dine kontoer og kort ikke vil fungere lenger. 

Sperringen skjer fordi vi ikke har registrert oppdatert legitimasjon fra deg innen den oppgitte fristen, til tross for at vi har forsøkt å kontakte deg flere ganger.

For å oppheve sperringen må du legitimere deg. Slik gjør du det:

  1. Besøk et av våre bankkontorer, og fremvis gyldig pass eller annen gyldig legitimasjon - se oversikt lenger ned på siden
  2. Har du ikke anledning til å møte opp, kan du sende kopi av legitimasjon per post. Se beskrivelse under
  3. Har du BankID fra annen bank, kan du bruke vår nettløsning. Se beskrivelse under
  4. Dersom du umiddelbart trenger hjelp, kan du kontakte oss på nordea.no/chat eller ringe 232 06001 og vi finner en løsning for deg

Når du har legitimert deg vil vi gjenåpne hele kundeforholdet ditt. Dette kan ta noen dager. 

Hører vi ikke fra deg vil kundeforholdet ditt bli avviklet. 

Hva er gyldig legitimasjon?

Vi anbefaler alle kunder å legitimere seg med gyldig pass. Nødpass godkjennes ikke.  

Har du ikke pass kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som:  

  • Gyldig Norsk førerkort  
  • Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land
  • Norsk utlendingspass (blått pass) 
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
  • Bankkort med bilde fra annen bank

Slik legitimerer du deg:

Dersom du har BankID fra Nordea

Har du BankID fra Nordea må du personlig komme innom et av våre bankkontorer for å vise gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort.

Sende kopi av legitimasjon per post

(OBS! Dette alternativet kan kun benyttes av deg som ikke har BankID fra Nordea) 

Hvis du ikke har mulighet til å møte opp på et av våre kontorer, kan du fylle ut dette skjemaetÅpnes i nytt vindu og kopiere legitimasjonen din slik det er beskrevet. Kopien må bevitnes av to personer som ikke er i nær slekt med deg.  

Sendes per post til: Nordea Bank Abp v/Skanning, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Du kan alternativt skanne og sende skjemaet via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu dersom du har nettbank hos oss.

Dersom du kun har BankID fra annen bank enn Nordea

Har du kun BankID fra en annen bank enn Nordea kan du logge deg inn på vår løsning for å oppdatere kundeinformasjonÅpnes i nytt vindu. Ved å svare på spørsmålene vil BankID fra annen bank fungere som gyldig legitimasjon.  NB: BankID fra Nordea vil ikke bli godkjent. 

Du er også velkommen til å besøke et av våre bankkontorer med gyldig legitimasjon. 

Dersom du ikke har BankID 

Hvis du ikke har BankID i det hele tatt anbefaler vi deg å møte på et av våre bankkontorer med gyldig legitimasjon. Alternativt kan du sende inn kopi av gyldig legitimasjon som beskrevet over.

Har du ikke mulighet til å møte opp selv, står i passkø eller av andre grunner har problemer med å legitimere deg innen fristen, kan du kontakte oss på 232 06001 eller på chat, slik at vi sammen kan finne en løsning for deg.

Hva skjer hvis du ikke legitimerer deg? 

Finansmyndighetene har gitt en frist for gjennomføring av legitimasjonskontroll. Vi ønsker selvsagt at du skal kunne fortsette å bruke oss akkurat slik du gjør i dag, men for å møte kravet vil vi bli pålagt å sperre kontoer, kort og andre tjenester hos kundene vi mangler tilstrekkelig legitimasjon fra.

Er du ikke kunde, men blir kontaktet likevel?

En god del av de vi i disse dager kontakter om legitimasjon har ikke nødvendigvis et aktivt kundeforhold hos oss. Kanskje har du en gammel sparekonto stående hos oss eller et kredittkort gjennom arbeidsgiveren din. Dersom du mottar et brev eller en SMS fra oss, og mener at du ikke lenger har et kundeforhold, kan du fylle ut dette skjema (krever signering med BankID) og vi vil avslutte kundeforholdet ditt.

Hvorfor krever vi gyldig legitimasjon nå?

I takt med den digitale utviklingen skjerpes legitimasjonskravet både i Norge og internasjonalt. Dette gjøres for din egen sikkerhet. Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og annen økonomisk kriminalitet. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.