Åpningstider og tidsfrister ved høytidsdager

Åpningstider og tidsfrister for høytider publiseres her ca. 1 uke før høytiden starter.