Åpningstider og tidsfrister ved høytidsdager

Åpningstider og tidsfrister for høytider publiseres her ca. 2 uker før høytiden starter.