Priser for medlemmer av et Unio-forbund

Boliglån

Prisene gjelder nye boliglån og forutsetter aktiv bruk av banken. Med aktiv bruk mener vi at du bruker mobil og nettbank til å betale regninger og/eller kort til å handle. Du har minimum 10 transaksjoner i måneden.

Førstehjemslån

Unio-pris for Førstehjemslån

Førstehjemslån inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over   
4,99 % p.a. 
5,15 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,00 
4,99 % p.a. 
5,17 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 4,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,15 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 536 537,00.
Boliglån Ung
Boliglån 50 %
Boliglån 75 %
Boliglån 85 %
Boligkreditt
Mellomfinansiering
Boliglån fast rente
Lån med pant i fritidseiendom
Beregning av effektiv rente for boliglån
Andre priser tilknyttet boliglån

Unio-pris for Førstehjemslån

Førstehjemslån inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over   
4,99 % p.a. 
5,15 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,00 
4,99 % p.a. 
5,17 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 4,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,15 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 536 537,00.

Unio-pris for Boliglån Ung

Boliglån Ung inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over5,04 % p.a. 
5,20 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,005,04 % p.a. 
5,22 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00 
Etableringsomkostningkr 0,00 
Depotomkostningkr 0,00 
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,04 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,20 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 536 537,00.

Boliglån 50 %

Boliglån inntil 50 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over 
5,14 % p.a.5,31 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,005,14 % p.a.5,31 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 50 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,14 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,31 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 571 654,00.

Boliglån 75 %

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over 
5,24 % p.a. 
5,41 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,005,24 % p.a. 
5,43 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00 
Etableringsomkostningkr 0,00 
Depotomkostningkr 0,00 
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,24 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,41 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 606 947,00.

Boliglån 85 %

Boliglån inntil 85 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Belåningsgrad 85%5,24 % p.a. 
5,41 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,24 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,41 %, inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 606 947,00.

Boligkreditt, også kalt flexilån

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over5,19 % p.a.5,38 % p.a.
kr 1 000 000,00 - kr 1 999 999,005,19 % p.a.5,40 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 70,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00 og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,19 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,38 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 70,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 595 279,00.

Mellomfinansiering

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Alle beløp6,04 % p.a. 
9,89 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 750,00
Depotomkostningkr 1 750,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

Boliglån fast rente

Boliglån inntil 85 % av markedsverdi med fast rente.

Ønsker du å binde boliglånsrenten? Les om Boliglån med fastrente

Renter
Avtaletid Nominell rente*Effektiv rente
3 år5,49 % p.a.5,67 % p.a. 
5 år5,19 % p.a. 
5,36 % p.a. 
10 år4,89 % p.a5,05 % p.a

*Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på den dagen lånet utbetales.

Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00 
Etableringsomkostningkr 0,00 
Depotomkostningkr 0,00 
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,19 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,36 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 589 279,00.

Lån med pant i fritidseiendom

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Belåningsgrad 85%5,24 % p.a.
5,41 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 50,00
Etableringsomkostningkr 3 200,00
Depotomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,24 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,41 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 3 200,00, depotomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 50,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 606 947,00.

Beregning av effektiv rente for nye lån

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og depotomkostning kr 0,00 samt terminomkostning kr 50,00.

Boligkreditt inntil 60 % av verdigrunnlag

Kredittramme på 2 mill, 1,5 mill og 800.000, inntil 80 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og depotomkostning kr 0,00 samt terminomkostning kr 70,00.

Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og depotomkostning kr 0,00, samt terminomkostning kr 50,00.

Førstehjemslån inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og depotomkostning kr 0,00, samt terminomkostning kr 50,00.

Fastrentelån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00, depotomkostning kr 0,00 og terminomkostning kr 50,00.

Mellomfinansiering

Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,00, depotomkostning kr 1 750,00 og terminomkostning kr 50,00.

Andre priser tilknyttet boliglån

Statens tinglysingsgebyr - pant i fast eiendom Pris
Nytt pant - papirdokumentkr 585,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 540,00
Overføring fra annen bank*kr 200,00 
* Innenfor samme panteramme, samme pantsetter(e) og med samme panteobjekt. 
Statens tinglysingsgebyr - pant i borettslagPris
Nytt pant - papirdokumentkr 480,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 440,00
Overføring fra annen bank - papirdokumentkr 480,00
Overføring fra annen bank - elektronisk dokumentkr 440,00
Forretningsførers gebyr - pant i aksjeleilighetPris
Nytt pant - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Overføring fra annen bank - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Kostnader ved endring av boliglån:
Endre belastningskonto, forfallsdato, ekstraordinær nedbetalingkr 0,00
Enkle endringer (f.eks. avdragsfrihet, redusere løpetid, bytte mellom annuitetslån og serielån)kr 500,00
Omfattende endringer (f.eks. fastrente, endring av sikkerheter/kausjonister)kr 750,00
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån):
Etableringsomkostningkr 0,00
Depotkostnadkr 750,00
Purregebyr og sen betaling
1. gangs purringkr 0,00
2. gangs purringkr 35,00
Rettslig inkassoIfølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved for sen betaling10,75 %

Andre produkter med fordeler

Brukskonto/Brukskonto Ung

Brukskonto/Brukskonto Ung og kort

Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,10 % p.a.
Dagligbankpakken, 1 kort inkl.25 kr/mnd


I Dagligbankpakken får du mer enn vanlige tjenester som brukskonto og mobil- og nettbank. Du har også tilgang til mobilbetaling med Apple Pay/Google Pay og appen Nordea Wallet som gir deg oversikt over ditt daglige forbruk og alle abonnementene du betaler for.

Dagligbankpakken er gratis for deg under 34 år. Da får du brukskonto med ett gratis kort. 

Sparekonto
Bankkort
Kredittkort

Brukskonto/Brukskonto Ung og kort

Brukskonto
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,10 % p.a.
Dagligbankpakken, 1 kort inkl.25 kr/mnd


I Dagligbankpakken får du mer enn vanlige tjenester som brukskonto og mobil- og nettbank. Du har også tilgang til mobilbetaling med Apple Pay/Google Pay og appen Nordea Wallet som gir deg oversikt over ditt daglige forbruk og alle abonnementene du betaler for.

Dagligbankpakken er gratis for deg under 34 år. Da får du brukskonto med ett gratis kort. 

Bankkort

Priser for Bankkort
Spesifikasjon 
Pris
Minibankuttak innlandkr 0,00  

Kredittkort

Kredittkort
Spesifikasjon 
Rente
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.
Ved benyttelse av kreditten beregnes en
nominell rente på
20,85 % p.a.
Eff. rente med eFaktura25,44 % p.a.1)
Årspris kredittkortkr 0,00
Årspris Nordea Gold tilleggskort til ektefelle/samboerkr 50,00

Priseksempel

1)Eff. rente 25,44 % p.a., kr 35 000,00 over 12 mnd. Total pris: kr 38 704,69.

Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er like store, slik at det samlede beløpet blir kr 35 000,00. Tilbakebetales i 12 like avdrag.

Øvrige priser

Øvrige priser

For øvrige priser på andre bankprodukter, se vår prisliste.

For øvrige priser på andre bankprodukter, se vår prisliste.