Par som sitter hjemme med laptop.

Fastrentekonto med bonus

Renten er garantert i en 12 måneders bindingsperiode. Har du lengre sparehorisont enn 1 år, kan du fornye sparingen og oppnå bonusrente. Det er en gunstig og trygg plassering, som passer deg som ønsker langsiktighet i sparingen, og som også ønsker forutsigbarhet i avkastningen.

  • God rente som er garantert i ett år av gangen.
  • Forutsigbarhet i avkastningen.
  • Sparebeløpet er trygt plassert og omfattes av Bankenes sikringsfond som sikrer innskudd med inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank.
  • Sparingen kan avsluttes etter 1 år.
  • Dersom avtalen forlenges i ytterligere 12 måneder oppnås en bonusrente.
Betingelser

Plassering på en fastrentekonto innebærer at pengene er bundet i en periode på 12 måneder av gangen. Eventuelle uttak og/eller oppgjør av konto i bindingsperioden medfører uttaksgebyr på 2,50% av uttaksbeløpet, minimum kr 250. 

I den første bindingsperiode (1) forrentes innskuddet etter den sats som tilbys. Dersom du etter 12 måneder ønsker å forlenge sparingen vil du for den nye bindingsperioden (2) oppnå en bonusrente, i tillegg til den fastrentesatsen som tilbys på fornyelsestidspunktet. Bonusrente oppnås også for bindingsperiode 3 og 4.

  • Minimumsinnskuddet er 15 000. Maksimuminnskuddet er 5 millioner
  • Rentene tilføres kontoen ved utløp av hver bindingsperiode
  • Vi tilbyr Fastrente med bonus i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.
Renter
Åpne konto fra 18 år
Åpne konto under 18 år

Åpne Fasterentekonto med bonus

Åpne Fastrentekonto med bonus i Nettbanken