Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Fastrentekonto med bonus

Renten er garantert i en 12 måneders bindingsperiode. Har du lengre sparehorisont enn 1 år, fornyer du sparingen og oppnår bonusrente. Det er en gunstig og trygg plassering, som passer når du ønsker langsiktig og forutsigbar sparing.

  • God rente som er garantert i ett år av gangen
  • Forutsigbarhet i avkastningen
  • Sparebeløpet er trygt plassert og omfattes av Bankenes sikringsfond som sikrer innskudd med inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank
  • Sparingen kan avsluttes etter 1 år
  • Dersom du forlenger avtalen i 12 måneder, får du bonusrente
Betingelser

Plassering på en fastrentekonto innebærer at pengene er bundet i en periode på 12 måneder av gangen. Eventuelle uttak og/eller oppgjør av konto i bindingsperioden medfører uttaksgebyr på 2,50% av uttaksbeløpet, minimum kr 250. 

I den første bindingsperiode (1) forrentes innskuddet etter den sats som tilbys. Dersom du etter 12 måneder ønsker å forlenge sparingen vil du for den nye bindingsperioden (2) oppnå en bonusrente, i tillegg til den fastrentesatsen som tilbys på fornyelsestidspunktet. Bonusrente oppnås også for bindingsperiode 3 og 4.

  • Minimumsinnskuddet er 15 000. Maksimuminnskuddet er 5 millioner
  • Rentene tilføres kontoen ved årsskiftet eller oppsigelse av avtalen
  • Vi tilbyr Fastrente med bonus i avgrensede salgsperioder. Gjeldende tilbud kan bli stoppet eller endret på kort varsel.
Renter
Åpne konto fra 18 år
Åpne konto under 18 år