Dette er YS-pensjon

YS Pensjon er en helt ny YS medlemsfordel!

Avtalen gir deg svært gode og konkurransedyktige pensjonsbetingelser. Med YS Pensjon kan du samle pensjonssparingen fra ulike innskuddsordninger på ett sted – i din egen pensjonskonto. Pensjonskontoen opprettes her hos oss i Nordea Liv.

Har du ikke innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver, men pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold? Flytter du pensjonskapitalbevisene dine til YS Pensjon, får du de samme gode medlemsfordelene som for egen pensjonskonto.

YS Pensjon er tilgjengelig for alle medlemmer i YS forbundene

Så lett får du YS Pensjon

 1. Gå til yspensjon.noÅpnes i nytt vindu
 2. Logg deg inn og registrer deg
 3. Signer flyttefullmakten
 4. Gjennomfør digital rådgivning i YS Boost
 5. Pensjonskapitalen din overføres i løpet av 30 dager

Fordeler med YS Pensjon

 • Konkurransedyktig pris på forvaltning av pensjonen
 • Egen tilgang til YS Boost når pensjonsavtalen er etablert
 • Medlemsrabatt på 3 ulike investeringsprofiler: 
  • Nordea Liv Bærekraft Valutasikret - 0,39 % i forvaltningskostnad
  • Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret - 0,18 % i forvaltningskostnad
  • Aktiva Bedrift - 0,39 % i forvaltningskostnad
 • Ingen plattformavgift
 • For deg som kun har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold får du de samme gode betingelser som på egen pensjonskonto

Lær mer om de ulike investeringsprofilene med medlemsrabatt lenger ned på siden. 

1. Ekstra fokus på Bærekraft (Aktiv forvaltning)

Ved å plassere pensjonspengene i selskaper som tar bærekraft på alvor, er du med å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom YS pensjon vil pensjonen din automatisk investeres i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret, hvis du ikke velger noe annet. Selskapene som inngår her jobber aktivt for å forbedre miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. Historiske tall viser at avkastningen er vel så god når du sparer bærekraftig, som tradisjonelt.

2. Indeksforvaltning

Nordea Liv Indeksforvaltning  Valutasikret har den rimeligste forvaltningskostnaden. Du betaler mindre ettersom ingen forvalterne forsøker å oppnå ekstra avkastning i aksjemarkedet. Forventet avkastning tilsvarer gjennomsnittet i markedet. Fondene her er underlagt Nordeas minimumskrav til bærekrafts faktorene. Det vil si at enkelte aksjer i referanseindeksen kan utelukkes ved brudd på de bærekraftige prinsippene.

3. Aktiva Bedrift (Aktiv forvaltning)

Her jobber forvalterne aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i markedet gjennom investeringsprofilen Aktiva Bedrift. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil, og har derfor noe høyere pris enn indeksforvaltning. Aktiva Bedrift følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold.

Sjekk dine fordeler som YS medlem

Gå til yspensjon.no Åpnes i nytt vindu