Er du ikke kunde men har BankID fra en annen bank, må du først registrere deg som kunde.

Følg disse stegene når du skal bestille Nettbank Privat

 1. Gjør deg kjent med nettbankavtalen og nettjenesteravtaler for Nettbank PrivatÅpnes i nytt vindu
 2. Kontakt Kundeservice på telefon 232 06001 for å avklare om det er behov for oppdatering av kundeinformasjon eller om bestilling av Nettbank må gjøres på annen måte pga manglende pass e.l 
 3. Etter avklaring med Kundeservice, last ned avtaleskjemaet som du finner nederst på siden.
 4. Fyll ut avtaleskjemaet, signer fysisk og lagre dokumentet som PDF 
 5. Dersom du har avklart med Kundeservice (ref. pkt. 1) kan du sende ferdig utfylt og signert avtaleskjema til oss enten via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu hvis du har BankID fra annen bank eller per post til:
  Nordea
  v/PM Nettbank
  Postboks 1166 Sentrum
  0107 Oslo

Bestill Nettbank Privat

Husk at før du sender inn avtaleskjemaet må du kontakte Kundeservice på telefon +47 23206001.

Last ned avtaleskjema Åpnes i nytt vindu