Søk om båtlån

  • For å søke om båtlån må du ha et etablert kundeforhold i Nordea.
  • Det er krav om minimum 20 % egenkapital. 
  • Det er ikke mulig å søke om lånebevis for båt, da vi må vurdere verdien av båten du skal finansiere.
  • For båter under 23 fot tar vi salgspant i båten og lånet utbetales til selger av båten.
  • For båter over 23 fot må båten registreres i Skipsregisteret for at vi kan ta pant i båten. Dette kan være en tidkrevende prosess på grunn dokumentasjons/formalia krav. Det er du som kjøper som må sørge for at båten blir registrert. Avklar derfor tidlig om båten er registrert, eller kan registreres i Skipsregisteret. Lånet vil bli utbetalt når vi har fått tinglyst 1. prioritets skipspant i båten. 

NB! Felt merket med stjerne må være fylt ut.

Om båten

Forhandler/selger

Finansiering

ddmmåå

Om låntaker

Skrives uten opphold

Medlåner - Ektefelle/samboer

Skrives uten opphold

Jeg gir Nordea Finans Norge AS fullmakt til å innhente relevante kredittopplysninger. Ved inngåelse av kundeforhold i Nordea Finans Norge AS inngår jeg som kunde i Nordea Sentrale kunderegister. Ved bevilgning av lånet, må dokumentene leveres ved personlig frammøte i et Nordea kontor for legitimasjonskontroll. Søknaden sendes kryptert.

Automatisert låneprosess

Lånesøknaden vil underlegges en digital behandling som baserer seg på automatisk innhenting av informasjon om lånesøker fra kredittopplysningsselskap, ligningsmyndigheter, folketrygden etc. Om du ikke ønsker digital behandling kan du be om manuell behandling av søknaden ved å kontakte Nordea FinanceÅpnes i nytt vindu.