Søk om båtlån

Før du begynner, kan det være lurt å ha følgende klart:

  • Inntekt siste år og oversikt over gjeld du har i dag
  • Informasjon om båten og forhandler/selger
  • Skal du låne sammen med noen (medsøker), trenger du også informasjon om denne.

Trenger du lånerettsbevis, har vi eget søknadsskjema for dette.

NB! Felt merket med stjerne må være fylt ut.

Om båten

Båten

Forhandler/selger

Finansiering

ddmmåå

Om låntaker

Skrives uten opphold

Medlåner - Ektefelle/samboer

Skrives uten opphold

Jeg gir Nordea Finans Norge AS fullmakt til å innhente relevante kredittopplysninger. Ved inngåelse av kundeforhold i Nordea Finans Norge AS inngår jeg som kunde i Nordea Sentrale kunderegister. Ved bevilgning av lånet, må dokumentene leveres ved personlig frammøte i et Nordea kontor for legitimasjonskontroll. Søknaden sendes kryptert.