Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Betalingsforsikring for bil-, MC- og caravanlån

Med en betalingsforsikring fra AmTrust sikrer du at billånet, MC-lånet og caravanlånet ditt blir betalt hvis noe uforutsett skulle skje deg.

Jeg vil bestille betalingsforsikring for bil-, caravan eller MC-lån

Hva dekkes av betalingsforsikring?

Du får dekket det månedlige terminbeløpet på bil-, MC- eller caravanlånet ditt med inntil 15 000 kroner i måneden i 12 måneder per skadehendelse, maksimalt 36 måneder totalt i løpet av forsikringstiden hvis du:

  • som arbeidstaker blir 100 % midlertidig sykemeldt
  • som arbeidstaker blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert
  • som selvstendig næringsdrivende legges inn på sykehus

Ved tap av liv eller alvorlig sykdom blir utestående saldo, maksimalt 750 000 kroner, innfridd.

Hvem kan forsikres?

Du må:

  • være mellom 18 og 64 år
  • Ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd
  • ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse 
  • være ansatt i en minst 50 % fast stilling eller være selvstendig næringsdrivende  
  • ikke motta sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller en lignende stønad eller erstatning
  • ikke være kjent med, eller har grunn til å regne med, forestående tap av arbeid eller permittering
Pris
Angrerett
Oppsigelse
Meld skade