Hva dekkes av betalingsforsikring?

Du får dekket det månedlige terminbeløpet på bil-, MC- eller caravanlånet ditt med inntil 15 000 kroner i måneden i 12 måneder per skadehendelse, maksimalt 36 måneder totalt i løpet av forsikringstiden hvis du:

  • som arbeidstaker blir 100 % midlertidig sykemeldt
  • som arbeidstaker blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert
  • som selvstendig næringsdrivende legges inn på sykehus

Ved tap av liv eller alvorlig sykdom blir utestående saldo, maksimalt 750 000 kroner, innfridd.

Hvem kan forsikres?

Du må:

  • være mellom 18 og 64 år
  • ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd
  • ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse 
  • være ansatt i en minst 50 % fast stilling eller være selvstendig næringsdrivende  
  • ikke motta sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller en lignende stønad eller erstatning
  • ikke være kjent med, eller har grunn til å regne med, forestående tap av arbeid eller permittering
Pris
Angrerett
Oppsigelse
Meld skade

Pris Betalingsforsikring

Betalingsforsikringen koster 8 % av det månedlige terminbeløpet på bil-, MC- eller caravanlånet ditt.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett fra datoen forsikringen trer i kraft. Sier du opp innen 30 dager etter denne datoen, vil betalt premie bli refundert.

Innen de 30 første dagene kan du ringe Nordea på telefon 23 20 60 21 for å si opp avtalen.

Oppsigelse

Du kan når som helst si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel.

Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Du kan sende melding om oppsigelse på e-postÅpnes i nytt vindu 

Søk om betalingsforsikring

Skal du søke lån samtidig, kan du gjøre det fra toppen av siden.

Send inn skjema