Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Betalingsforsikring for bil-, MC- og caravanlån

Med en betalingsforsikring fra AmTrust sikrer du at billånet, MC-lånet og caravanlånet ditt blir betalt hvis noe uforutsett skulle skje deg.

Viktig informasjon

I forbindelse med korona-situasjonen ønsker vi å presisere følgende:

 • Permitteringer som varsles og oppsigelser som gis i løpet av de første 90 dagene etter kjøp av forsikring, gir ikke grunnlag for erstatning. Forsikringen dekker kun 100% permitering
 • Har arbeidsgiver gitt personlig, eller betinget varsel om permittering, er du ikke kvalifisert til å kjøpe forsikringen
 • Har du mottatt varsel om oppsigelse, er du ikke kvalifisert til å kjøpe forsikringen
Jeg vil bestille betalingsforsikring for bil-, caravan eller MC-lån

Gjelder for lån som er bevilget etter 30/11-2019.

Hva dekkes av betalingsforsikring?

Du får dekket det månedlige terminbeløpet på bil-, MC- eller caravanlånet ditt med inntil 15 000 kroner i måneden i 12 måneder per skadehendelse, maksimalt 36 måneder totalt i løpet av forsikringstiden hvis du:

 • som arbeidstaker blir 100 % midlertidig sykemeldt
 • som arbeidstaker blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert
 • som selvstendig næringsdrivende legges inn på sykehus

Ved tap av liv eller alvorlig sykdom blir utestående saldo, maksimalt 750 000 kroner, innfridd.

Hvem kan forsikres?

Du må:

 • være mellom 18 og 64 år
 • Ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd
 • ikke være kjent med eksisterende sykdom eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse 
 • være ansatt i en minst 50 % fast stilling eller være selvstendig næringsdrivende  
 • ikke motta sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller en lignende stønad eller erstatning
 • ikke være kjent med, eller har grunn til å regne med, forestående tap av arbeid eller permittering
Pris
Angrerett
Oppsigelse
Meld skade