Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Forsikringer i kredittkort med Mastercard

Sett deg inn i forsikringsvilkårene så vet du hva du skal forholde deg til om uhellet skulle være ute.

Kortforsikringen leveres av Tryg.

Forsikringer som er inkludert i Nordea Premium og Nordea Gold

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Inkludert i Nordea Gold og Nordea Premium tilbyr vi deg en konkurransedyktig reiseforsikring som gjelder i hele verden. Forsikringen gjelder på sammenhengende reiser i inntil 90 dager og på reiser med varighet av 35 dager med åpen retur.

Forsikringen dekker deg og din familie, alternativt til familie dekkes inntil tre medreisende. Forsikringen gjelder når minst halvparten av den totale transportkostnaden er betalt med Nordea Gold eller Nordea Premium. Reisen må starte og slutte i Norden. Den sikrede må være medlem av norsk folketrygd, være registrert i Folkeregisteret, og ha fast bostedsadresse i Norden.

Aldersbegrensninger på reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen har reduserte forsikringssummer for ulykke og død over 70 år. Reiseforsikringen og avbestillingsforsikringen omfatter ikke personer som er fylt 75 år.

Kjøpsforsikring når du er på reise

Med vår kjøpsforsikring er alle varekjøp over kr 1000, som er betalt med Nordea Gold eller Nordea Premium på reisen, forsikret. Kjøpsforsikringen dekker inntil kr 25 000 ved uforskyldt tap av eller skade på det du har kjøpt, og forsikringen gjelder helt til du kommer hjem, og inntil 90 dager regnet fra kjøpstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter konsumvarer, som for eksempel mat og drikke.

Netthandelsforsikring

Betaler du dine kjøp på nettet med Nordea Gold eller Nordea Premium er du forsikret med inntil kr 25.000.

Forsikringen gjelder privatkjøp på internett over kr 500 pr. stk./samling som er belastet Nordea Gold eller Nordea Premium. Forsikringen dekker skade som ikke erstattes av selger, herunder skade på, tap av, eller omlevering av varen. Forsikringen gjelder kjøp på internettsider med adresse i EU, Island, Sveits, Liechtenstein, USA, Australia eller Norge og hvor levering er avtalt til adresse i Norge.

Forsikring som kun er inkludert i Nordea Premium

Forsikring for avbestilling av billetter til arrangementer

Forsikringen for avbestilling av billetter gjelder for forhåndsbetalte billetter til arrangementer som konserter, teater, festivaler, sportsarrangementer og lignende. Billettene må i sin helhet være betalt med Nordea Premium. Billetter må være betalt før årsaken til avbestillingen inntreffer.

Bestill kredittkort med Mastercard

Er du Premium-kunde vil du ved innvilging av søknaden få Nordea Premium. Øvrige kunder får Nordea Gold.

Bestill kredittkort med Mastercard i Nettbanken Åpnes i nytt vindu