Forsikringer i kredittkort med Mastercard

Denne siden inneholder et utdrag av forsikringsvilkårene knyttet til kredittkortene Nordea Gold og Nordea Premium. For å få en full oversikt over alle dekningene, er det viktig at du leser de fullstendige forsikringsvilkårene.

Kortforsikringen leveres av Tryg.

Forsikringer i Nordea Gold og Nordea Premium

Forsikringene gjelder når minst halvparten av den totale transportkostnaden er betalt med Nordea Gold eller Nordea Premium.

Hva reiseforsikringen i kredittkortene dekker:

 • Avbestilling
 • Forsinkelse 
 • Reisegods
 • Reisesyke
 • Hjemtransport
 • Remplassering
 • Reiseansvar
 • Reiseulykke
 • Kjøpsforsikring
 • Internettforsikring

Vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen har reduserte forsikringssummer for ulykke og død over 70 år.

Hvem forsikringen gjelder for

 • Forsikringen dekker deg og din familie, eller inntil tre medreisende.
 • Sikrede må være medlem av norsk folketrygd, være registrert i Folkeregisteret, og ha fast bostedsadresse i Norden. 
 • Personer over 75 år omfattes ikke av forsikringen.

Når og hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for reiser i hele verden når reisen starter og slutter  i Norden.   

Den gjelder på sammenhengende reiser i inntil 90 dager og på reiser med varighet av 35 dager med åpen retur.

Kjøpsforsikring på reise

Kjøpsforsikringen gjelder for uforskyldt tap av eller skade på kjøpt vare (gjelder ikke konsumvarer) over kr 1 000 og inntil kr 25 000 som er betalt med kredittkort på reisen.

Forsikringen gjelder til hjemkomst og i inntil 90 dager fra kjøpstidspunktet.

Netthandelsforsikring

Det er også inkludert en netthandelsforsikring som gjelder privatkjøp på Internett.

Forsikringen dekker inntil kr 25 000.

Forsikring spesielt for Nordea Premium

 • Avbestilling av billetter til arrangementer
  Forsikringen for avbestilling av billetter gjelder for forhåndsbetalte billetter til arrangementer som konserter, teater, festivaler, sportsarrangementer og lignende. Billettene må i sin helhet være betalt med Nordea Premium og før årsaken til avbestillingen inntreffer.
 • Egenandel ved forsikringsskade på leiebil er dekket opp til kr. 10.000. 
 • Tryg erstatter merutgifter til evakuering fra oppholdssted til Norden når Det norske utenriksdepartementet (UD) utsteder et offisielt evakueringsråd for det aktuelle området. 

Bestill kredittkort med Mastercard

Er du Premium-kunde vil du ved innvilging av søknaden få Nordea Premium. Øvrige kunder får Nordea Gold.

Bestill kredittkort med Mastercard i Nettbanken Åpnes i nytt vindu