Forsikringer i kredittkort med Mastercard

Her får du et utdrag av forsikringsvilkårene knyttet til kredittkortene Nordea Gold og Nordea Premium. For å få en full oversikt over alle dekningene, er det viktig at du leser de fullstendige forsikringsvilkåreneÅpnes i nytt vindu.

Kortforsikringen leveres av Tryg.

Hva reiseforsikringen med Mastercard dekker:

 • Avbestilling
 • Forsinkelse
 • Reisegods
 • Reisesyke
 • Hjemtransport
 • Remplassering
 • Reiseansvar
 • Reiseulykke
 • Kjøpsforsikring
 • Internettforsikring

Vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen har reduserte forsikringssummer for ulykke og død over 70 år.

Hvem forsikringen gjelder for

 • Forsikringen dekker deg og din familie, eller inntil tre medreisende.
 • Sikrede må være medlem av norsk folketrygd, være registrert i Folkeregisteret, og ha fast bostedsadresse i Norden. 
 • Personer over 75 år omfattes ikke av forsikringen.

Når og hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder for reiser i hele verden når reisen starter og slutter  i Norden.   

Den gjelder på sammenhengende reiser i inntil 90 dager og på reiser med varighet av 35 dager med åpen retur.

Andre dekninger som er inkludert

 • Kjøpsforsikring
  Kjøpsforsikringen gjelder for uforskyldt tap av eller skade på kjøpt vare (gjelder ikke konsumvarer) over kr 1 000 og inntil kr 25 000 som er betalt med kredittkort på reisen.  Forsikringen gjelder til hjemkomst og i inntil 90 dager fra kjøpstidspunktet.
 • Netthandelsforsikring
  Netthandelsforsikringen gjelder for privatkjøp på Internett.
  Forsikringen dekker inntil kr 25 000. 

Forsikring spesielt for Nordea Premium

 • Avbestilling av billetter til arrangementer
  Forsikringen for avbestilling av billetter gjelder for forhåndsbetalte billetter til arrangementer som konserter, teater, festivaler, sportsarrangementer og lignende. Billettene må i sin helhet være betalt med Nordea Premium og før årsaken til avbestillingen inntreffer.
 • Egenandel ved forsikringsskade på leiebil er dekket opp til kr. 10.000. 
 • Tryg erstatter merutgifter til evakuering fra oppholdssted til Norden når Det norske utenriksdepartementet (UD) utsteder et offisielt evakueringsråd for det aktuelle området. 

Søk om kredittkort med Mastercard

Er du Premium-kunde vil du ved innvilging av søknaden få Nordea Premium. Øvrige kunder får Nordea Gold.

Søk om kredittkort med Mastercard i Nettbanken Åpnes i nytt vindu