Mor og datter planter blomster

Betalingsforsikring

Fra 01.juli 2019 er det ikke mulig å bestille Betalingsforsikring for lån.

Cardif betalingsforsikring tilknyttet boliglån 

Gjelder hvis du har eksisterende betalingsforsikring gjennom BNP Paribas Cardif . Fra og med 1. juli 2019 tilbyr vi ikke lenger nytegning av denne forsikringen. 

Om du er arbeidsledig eller sykemeldt kan du melde inn skade elektronisk til Skadeportalen hos BNP Paribas Cardif  eller benytte skademeldingsskjema.

Hva er Betalingsforsikring?

Skulle du bli rammet av sykdom eller arbeidsledighet vil du normalt få et inntektsbortfall. Ofte vil ikke de offentlige eller private ytelsene være tilstrekkelige til å opprettholde din vante levestandard. En månedlig utbetaling fra Betalingsforsikring kan hjelpe deg økonomisk gjennom en vanskelig tid. 

Utbetalingene fra Betalingsforsikring vil for eksempel sette deg i bedre stand til å betjene boliglånet ditt i en periode. 

Dette dekker en gjeldende forsikring

  • Du velger selv mellom en månedlig utbetaling på kroner 5 000, 7 500 eller 10 000
  • Varer i 12 måneder per tilfelle (maksimum 36 måneder i forsikringsperioden)

For midlertidig uførhet gjelder det en karensperiode på 60 dager etter tegning. Forsikringen gir ikke erstatning hvis du har sykdom hvor symptomer inntreffer i karensperioden. Ved ufrivillig arbeidsledighet gjelder det en karensperiode på 150 dager etter tegning. Forsikringen gir ikke erstatning hvis personlig/betinget varsel om ufrivillig arbeidsledighet er gitt før tegning/i karensperioden.

Les mer om Betalingsforsikring (pdf, 421 KB)Åpnes i nytt vindu
Last ned forsikringsvilkårene for Betalingsforsikring (pdf, 112 KB)Åpnes i nytt vindu 
Informasjon om behandling av personopplysninger (pdf, 391 KB)Åpnes i nytt vindu