Fordeler med betalingsforsikring

Dine fordeler med betalingsforsikring:

  • Økonomisk trygghet for deg og familien ved permittering eller arbeidsløshet, eller ved sykemelding som følge av sykdom eller ulykke
  • Sikrer at du kan betjene boliglånet ditt hvis noe uforutsett skulle hende
  • Forsikringen har ingen bindingstid

Hva er betalingsforsikring?

Man kan ikke alltid planlegge en nedgang i privatøkonomien. For å sikre betalingsevnen og nattesøvnen, kan du tegne en betalingsforsikring. 

Betalingsforsikringen dekker hele eller deler av dine månedlige renter og avdrag på boliglånet ditt i Nordea dersom du skulle bli permittert eller arbeidsledig, bli sykemeldt som følge av sykdom eller ulykke.  

Utbetalingene fra betalingsforsikringen vil sette deg i bedre stand til å betjene boliglånet ditt i en periode.

Hvem kan tegne betalingsforsikring?

  • Du har boliglån i Nordea
  • Du er mellom 18-65 år (Forsikringen opphører ved fylte 67 år, men må være tegnet før fylte 65 år) 
  • Du er frisk og fullt arbeidsfør
  • Du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende før innmelding, og du mottar ikke sykepenger, AAP (arbeidsavklaringspenger), dagpenger eller uførepensjon
  • Du er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
  • Du er medlem av Norsk Folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans

Hva dekker betalingsforsikringen?

Du velger selv mellom en månedlig utbetaling på kroner 5 000, 7 500 eller 10 000

Varer i 12 måneder per tilfelle (maksimum 36 måneder i forsikringsperioden)

Pdfer:
Les mer om betalingsforsikring
Forsikringsvilkår for betalingsforsikring
Informasjon om behandling av personopplysninger

Pris for betalingsforsikring

Denne forsikringen er stoppet for nysalg.