Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring er aktuell for deg med boliglån i Nordea, og ønsker å sikre deg mot inntektsreduksjon ved sykdom eller arbeidsledighet.

Hva er Betalingsforsikring?

Skulle du bli rammet av sykdom eller arbeidsledighet vil du normalt få et inntektsbortfall. Ofte vil ikke de offentlige eller private ytelsene være tilstrekkelige til å opprettholde din vante levestandard. En månedlig utbetaling fra Betalingsforsikring kan hjelpe deg økonomisk gjennom en vanskelig tid. 

Utbetalingene fra Betalingsforsikring vil for eksempel sette deg i bedre stand til å betjene boliglånet ditt i en periode. 

Dette dekker forsikringen

  • Du velger selv mellom en månedlig utbetaling på kroner 5 000, 7 500 eller 10 000
  • Varer i 12 måneder per tilfelle (maksimum 36 måneder i forsikringsperioden)

For midlertidig uførhet gjelder det en karensperiode på 60 dager etter tegning. Forsikringen gir ikke erstatning hvis du har sykdom hvor symptomer inntreffer i karensperioden. Ved ufrivillig arbeidsledighet gjelder det en karensperiode på 150 dager etter tegning. Forsikringen gir ikke erstatning hvis personlig/betinget varsel om ufrivillig arbeidsledighet er gitt før tegning/i karensperioden.

Les mer om Betalingsforsikring (pdf, 420 KB)Åpnes i nytt vindu
Last ned forsikringsvilkårene for Betalingsforsikring (pdf, 112 KB)Åpnes i nytt vindu 
Informasjon om behandling av personopplysninger (pdf, 413 KB)Åpnes i nytt vindu

Hvem kan forsikres?

  • Boliglånskunder i Nordea
  • 18-62 år (Forsikringen gjelder til året du fyller 65 år, men må være tegnet før fylte 62 år)
  • Bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
  • Medlem av Norsk Folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans
  • Fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende og jobber minimum 16 timer i uken

Betalingsforsikring

Priser for Betalingsforsikring
DekningPris 
Utbetaling på kr 5.000 per mnd.1) kr 250,00 per mnd.
Utbetaling på kr 7.500 per mnd.1) kr 375,00 per mnd.
Utbetaling på kr 10.000 per mnd.1) kr 550,00 per mnd.

1) Månedlige ytelse anses å erstatte løpende skattepliktig inntekt. For mer informasjon se vilkår.

Bestill Betalingsforsikring

Kontakt meg om Betalingsforsikring