Slik kommer du i gang med eFaktura

Betal eFaktura i nettbanken

Slik går du frem

  • For å kunne motta eFakturaer må du inngå automatisk avtale om eFaktura, eller såkalt "Ja takk til alle". Gå til forsiden i ny nettbank og velg link til Gammel nettbank. Under fanen Dagligbank, velger du Betaling, deretter eFaktura og fane "Automatisk avtale".
  • For å bekrefte en eFaktura som ligger til betaling, eller se de som er behandlet og evt. slettet, bruker du den nye nettbanken. Velg Betalinger i toppmenyen, deretter eFaktura.  
  • Sjekk på samme side at din eFaktura-adresse er riktig, dvs ditt mobilnummer og e-post adresse og oppdater ved behov. 

På bakgrunn av din eFaktura-adresse, vil alle firmaer kunne sende deg eFaktura. Det betyr også at du vil kunne motta allerede den første fakturaen som eFaktura og slippe unødig fakturagebyr. 

Blokkere en eFaktura/firma

Hvis det er et firma du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du blokkere dette firmaet. Du må ha mottatt en eFaktura fra dem først for å få frem valget om å blokkere i nettbanken. Velg Betalinger i toppmenyen, deretter eFaktura.

Betal eFaktura via Facebook Messenger

Ved å akseptere "automatisk avtale om eFaktura" (eller såkalt "Ja takk til alle") i tjenesten kan du få alle fremtidige regninger som eFaktura, hvis bedriften tilbyr dette. Du kan også aktivere varsling slik at du får beskjed når du mottar en ny eFaktura.

Du kommer raskt i gang

  • Du søker opp tjenesten Nordea RegningsChat i Facebook Messenger.
  • For å benytte tjenesten må du bekrefte samtykkeerklæring.
  • Du bruker BankID eller BankID på mobil for å identifisere deg første gangen.
  • Når du får nye eFakturaer så må du bruke Forenklet Innlogging eller BankID for å se eller endre på fakturaene.
  • Vi viser deg både ubekreftede og bekreftede fakturaer (bekreftede er foreløpig kun eFaktura med AvtaleGiro).

Avslutte tjenesten

For å melde deg av tjenesten skriver du «Stopp». Da mottar du ikke flere varslinger, er avmeldt fra tjenesten og har trukket ditt samtykke.