Slik kommer du i gang med eFaktura

  • Logg inn i Nettbanken |Daglig bank |Betaling |eFaktura - fane "Automatisk avtale" 
  • Legg inn din eFaktura-adresse som er ditt mobilnummer og/eller e-post adresse
  • og klikk "Inngå automatisk avtale om eFaktura"

På bakgrunn av din registrering av eFaktura-adresse, vil alle fakturautstedere (betalingsmottakere) kunne sende deg eFaktura uten å ha inngått en enkeltvis avtale med deg. Fra noen eFaktura-utstedere vil den første fakturaen komme per post, mens den neste vil komme automatisk som eFaktura. 

Ønsker du å reservere deg for mottak av eFaktura fra en bestemte utsteder, gjør du det under "eFaktura" og fanen "Varslingsinnstillinger".