Slik kommer du i gang med eFaktura

Betal eFaktura i mobilbanken eller nettbanken

Slik går du frem

  • For å kunne motta eFakturaer må du inngå automatisk avtale om eFaktura, eller såkalt "Ja takk til alle". Gå til Betalinger og velg eFaktura. Klikk på Administrer avtalen for å aktivere den.
  • eFakturaer som er behandlet eller slettet, samt dine fakturautstedere ser du under Betalinger - eFaktura.   
  • På samme side finner du også din kontaktinformasjon for eFaktura. Sjekk at den er riktig og oppdater ved behov. 

På bakgrunn av kontaktinformasjonen, vil alle firmaer kunne sende deg eFaktura. Det betyr også at du vil kunne motta allerede den første fakturaen som eFaktura og slipper fakturagebyr. 

Blokkere en eFakturautsteder

Hvis det er et firma du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du blokkere dette firmaet. Du må ha mottatt en eFaktura fra dem først for å få frem valget Blokker. Velg Betalinger, eFaktura, og deretter Fakturautstedere for å blokkere.

Betal eFaktura via Facebook Messenger

Ved å akseptere "automatisk avtale om eFaktura" (eller såkalt "Ja takk til alle") i tjenesten kan du få alle fremtidige regninger som eFaktura, hvis bedriften tilbyr dette. Du kan også aktivere varsling slik at du får beskjed når du mottar en ny eFaktura.

Du kommer raskt i gang

  • Du søker opp tjenesten Nordea RegningsChat i Facebook Messenger.
  • For å benytte tjenesten må du bekrefte samtykkeerklæring.
  • Du bruker BankID for å identifisere deg første gangen.
  • Når du får nye eFakturaer så må du bruke Forenklet Innlogging eller BankID for å se eller endre på fakturaene.
  • Vi viser deg både ubekreftede og bekreftede fakturaer (bekreftede er foreløpig kun eFaktura med AvtaleGiro).

Avslutte tjenesten

For å melde deg av tjenesten skriver du «Stopp». Da mottar du ikke flere varslinger, er avmeldt fra tjenesten og har trukket ditt samtykke.