Slik innfrir du lånet ditt

Tilbakebetale lånet

Du kan benytte dette skjemaet hvis du ønsker å innfri et lån med flytende rente.

Når du innfrir lånet betaler du hele gjelden på en gang. Det vil si at du betaler inn hele utestående saldo og påløpte renter

Slik gjør du:

  1. Fyll inn skjemaet og klikk Send.
  2. Innen tre virkedager vil du motta en SMS som ber deg bekrefte med BankID.
  3. Oppgitt konto blir belastet og lånet innfris senest to virkedager etter BankID-signering.   

Du finner saldo på lånet mobilbanken og i nettbanken. I tillegg kommer påløpte renter. Belastningskontoen må være i Nordea - sørg for at du har dekning på kontoen før du sender inn skjemaet. 

 

Dette må være en konto i Nordea. Kontonummer har 11 siffer og skrives uten punktum eller mellomrom.  Du finner det i mobilbanken og i nettbanken.
Lånenummeret er kontonummer på boliglånet og har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner du i kontooversikten i mobilbanken og i nettbanken.
Avtalenummer finner du på siste faktura.
Lånenummer eller avtalenummer finner du på siste faktura.