Innsyn i persondata for kunder i Nordea Finans

Som kunde i Nordea Finans har du rett til å se hvilke persondata vi har lagret om deg. Retten til innsyn kan være begrenset av lovgivning, andres personvern og hensyn til Nordea-konsernets forretningspraksis.

Ved å fylle ut skjemaet under vil du motta et uttrekk av informasjonen vi har lagret om deg. Dersom du ønsker innsyn i data lagret i et av de andre nordiske landene, vennligst besøk våre lokale hjemmesider eller kontakt kundeservice i det aktuelle landet. 

I Nordeas retningslinjer for personvern kan du lese om hvilke opplysninger vi som finansieringsselskap kan lagre om kundene våre og hvordan informasjonen håndteres. 

Dersom du ønsker annen, spesifisert informasjon kan du ta kontakt med Nordea Finans på telefon 915 06295.

Svar i Digital postkasse

Fyll ut informasjon om deg og send.


Mitt kundeforhold

Min kontaktinformasjon