Priser for medlem av NITO

Boliglån

Prisene på boliglån forutsetter aktiv bruk av banken. Med aktiv bruk mener vi at du har lønnskonto i Nordea og bruker banken regelmessig ved varekjøp og regningsbetaling. 

Ved etablering av nye lån skal det sendes en digital boliglånsøknad.

Førstehjemslån
Boliglån Ung
Andre priser tilknyttet boliglån

Førstehjemslån

Førstehjemslån inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over   
5,44 % p.a. 
5,62 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,00 
5,44 % p.a. 
5,63 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 65,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

  • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
  • Nominell rente 5,44 % p.a.
  • Annuitetslån med effektiv rente 5,62 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 65,00.
  • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 676 557,00.

Førstehjemslån

Førstehjemslån inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over   
5,44 % p.a. 
5,62 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,00 
5,44 % p.a. 
5,63 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 65,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

  • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
  • Nominell rente 5,44 % p.a.
  • Annuitetslån med effektiv rente 5,62 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 65,00.
  • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 676 557,00.

Andre priser tilknyttet boliglån

Statens tinglysingsgebyr - pant i fast eiendom Pris
Nytt pant - papirdokumentkr 500,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 500,00
Overføring fra annen bank*kr 500,00 
* Innenfor samme panteramme, samme pantsetter(e) og med samme panteobjekt. 
Statens tinglysingsgebyr - pant i borettslagPris
Nytt pant - papirdokumentkr 500,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 500,00
Overføring fra annen bank - papirdokumentkr 500,00
Overføring fra annen bank - elektronisk dokumentkr 500,00
Forretningsførers gebyr - pant i aksjeleilighetPris
Nytt pant - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Overføring fra annen bank - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Kostnader ved endring av boliglån:
Endre belastningskonto, forfallsdato, ekstraordinær nedbetalingkr 0,00
Enkle endringer (f.eks. avdragsfrihet, redusere løpetid, bytte mellom annuitetslån og serielån)kr 500,00
Omfattende endringer (f.eks. fastrente, endring av sikkerheter/kausjonister)kr 750,00
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån):
Etableringsomkostningkr 0,00
Refinansieringsgebyrkr 750,00
Purregebyr og sen betaling
1. gangs purringkr 0,00
2. gangs purringkr 35,00
Rettslig inkassoIfølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved for sen betaling12,50 %