Priser for medlemmer av Econa

Boliglån

Prisene på boliglån forutsetter aktiv bruk av banken. Med aktiv bruk mener vi at du har lønnskonto i Nordea og bruker banken regelmessig ved varekjøp og regningsbetaling. 

Ved etablering av nye lån skal det sendes en digital boliglånsøknad.

Førstehjemslån
Boliglån UNG
Boliglån 60 %
Boliglån 75 %
Boliglån 85 %
Boligkreditt
Mellomfinansiering
Boliglån fast rente
Lån med pant i fritidseiendom
Beregning av effektiv rente for boliglån
Andre priser tilknyttet boliglån

Førstehjemslån

Førstehjemslån inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over   
5,44 % p.a. 
5,62 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,00 
5,44 % p.a. 
5,63 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,44 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,62 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 676 557,00.

Boliglån UNG

Boliglån UNG inntil 85% av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over5,44 % p.a. 
5,62 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,005,44 % p.a. 
5,63 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00 
Etableringsomkostningkr 0,00 
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,44 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,62 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 676 557,00.

Boliglån 60 %

Boliglån inntil 60 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 2 000 000,00 og over 
5,50 % p.a.5,68 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,005,50 % p.a.5,69 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 60 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,50 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,68 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 698 025,00.

Boliglån 75 %

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 6 000 000,00 og over5,58 % p.a.5,74 % p.a.
kr 2 000 000,00 - kr 6 000 000,005,70 % p.a. 
5,89 % p.a. 
kr 0 - kr 1 999 999,005,70 % p.a. 
5,90 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00 
Etableringsomkostningkr 0,00 
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,70 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,89 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 770 031,00.

Boliglån 85 %

Boliglån inntil 85 % av markedsverdi med flytende rente.

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 6 000 000,00 og over5,58 % p.a.5,74 % p.a.
kr 2 000 000,00 - kr 6 000 000,005,70 % p.a.5,89 % p.a.
kr 0 - kr 1 999 999,005,70 % p.a.5,90 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00
Priseksempel
 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,74 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,93 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 770 031,00.

Boligkreditt, også kalt flexilån

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
kr 6 000 000,00 og over5,58 % p.a.5,74 % p.a.
kr 2 000 000,00 - kr 6 000 000,005,69 % p.a.5,88 % p.a.
kr 1 000 000,00 - kr 1 999 999,005,69 % p.a.
5,89 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,69 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,88 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 766 414,00.

Mellomfinansiering

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Alle beløp7,00 % p.a. 
13,14 % p.a. 
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00
Etableringsomkostningkr 2 500,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

Boliglån med fast rente

Boliglån inntil 85 % av markedsverdi med fast rente.

Ønsker du å binde boliglånsrenten? Les om Boliglån med fastrente

Renter
Avtaletid Nominell rente*Effektiv rente
3 år5,09 % p.a.5,25 % p.a. 
5 år4,93 % p.a. 
5,08 % p.a. 
10 år4,77 % p.a4,92 % p.a

 

*Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på den dagen lånet utbetales.

Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00 
Etableringsomkostningkr 0,00 
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

 

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 4,93 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,08 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 0,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 496 614,00.

Lån med pant i fritidseiendom

Renter
Trinn Nominell renteEffektiv rente
Belåningsgrad 85%5,74 % p.a.  
5,93 % p.a.
Omkostninger
SpesifikasjonPris
Terminomkostningkr 45,00
Etableringsomkostningkr 0,00
Realkausjon, per sikkerhetkr 1 450,00

Priseksempel

 • Lånebeløp kr 2 000 000,00, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 5,74 % p.a. 
 • Annuitetslån med effektiv rente 5,93 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 3 200,00 og terminomkostninger kr 45,00.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 3 770 031,00.

Beregning av effektiv rente for nye lån

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån.

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og terminomkostning kr 45,00.

Boligkreditt inntil 60 % av verdigrunnlag

Kredittramme på 2 mill, 1,5 mill og 800.000, inntil 80 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og terminomkostning kr 45,00.

Boliglån Ung inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og terminomkostning kr 45,00.

Førstehjemslån inntil 85 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. og 1,5 mill., inntil 75 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og terminomkostning kr 45,00.

Fastrentelån inntil 75 % av verdigrunnlag

Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 0,00 og terminomkostning kr 45,00.

Mellomfinansiering

Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 2 500,00 og terminomkostning kr 45,00.

Andre priser tilknyttet boliglån

Statens tinglysingsgebyr - pant i fast eiendom Pris
Nytt pant - papirdokumentkr 500,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 500,00
Overføring fra annen bank*kr 500,00 
* Innenfor samme panteramme, samme pantsetter(e) og med samme panteobjekt. 
Statens tinglysingsgebyr - pant i borettslagPris
Nytt pant - papirdokumentkr 500,00
Nytt pant - elektronisk dokumentkr 500,00
Overføring fra annen bank - papirdokumentkr 500,00
Overføring fra annen bank - elektronisk dokumentkr 500,00
Forretningsførers gebyr - pant i aksjeleilighetPris
Nytt pant - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Overføring fra annen bank - kun papirdokumentFastsettes av forretnings­fører
Kostnader ved endring av boliglån:
Endre belastningskonto, forfallsdato, ekstraordinær nedbetalingkr 0,00
Enkle endringer (f.eks. avdragsfrihet, redusere løpetid, bytte mellom annuitetslån og serielån)kr 500,00
Omfattende endringer (f.eks. fastrente, endring av sikkerheter/kausjonister)kr 750,00
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån):
Etableringsomkostningkr 0,00
Refinansieringsgebyrkr 750,00
Purregebyr og sen betaling
1. gangs purringkr 0,00
2. gangs purringkr 35,00
Rettslig inkassoIfølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved for sen betaling12,50 %

Andre produkter med fordeler

Brukskonto/Brukskonto Ung
BufferSpar
Bankkort
Kredittkort

Brukskonto medlem/Brukskonto Ung og kort

Brukskonto medlem
SpesifikasjonRente
Alle beløp0,10 % p.a.
Min dagligbank, 1 kort inkl.25 kr/mnd


I Min dagligbank får du mer enn vanlige tjenester som brukskonto og mobil- og nettbank. Du har også tilgang til mobilbetaling med Apple Pay/Google Pay og appen Nordea Wallet som gir deg oversikt over ditt daglige forbruk og alle abonnementene du betaler for.

Min dagligbank er gratis for deg under 34 år. Da får du brukskonto med ett gratis kort. 

Renter BufferSpar medlem

Innestående beløpGjeldende rente
Fra første krone4,75 % p.a.

Sparekontoen kan opprettes fra du er 18 år. Det er ingen uttaksbegrensninger og du kan opprette flere kontoer. Det kan ikke knyttes kort til BufferSpar.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Bankkort

Medlemspriser for Bankkort
Spesifikasjon 
Pris
Minibankuttak innland*kr 0,00  


I Dagligbankpakken får du mer enn vanlige tjenester som brukskonto og mobil- og nettbank. Du har også tilgang til mobilbetaling med Apple Pay, Google Pay og Samsung Pay.

Dagligbankpakken er gratis for deg under 34 år. Da får du brukskonto med ett gratis kort. 

*Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak.

Nordea Premium Kredittkort

Nordea Premium Kredittkort
Spesifikasjon 
Rente/pris
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.
Ved benyttelse av kreditten beregnes en
nominell rente på
20,85 % p.a.
Eff. rente med eFaktura25,44 % p.a.1)
Årspris kredittkortkr 0,00

Priseksempel

1) Eff. rente 25,44 % p.a., kr 35 000,00 over 12 mnd. Total pris: kr 38 704,69.

Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er like store, slik at det samlede beløpet blir kr 35 000,00. Tilbakebetales i 12 like avdrag.

Øvrige priser

Øvrige priser

For øvrige priser på andre bankprodukter, se vår prisliste.