Personlig økonomi for skoleelever

I Nordea er vi opptatt av å øke interessen for personlig økonomi og få ungdommer til å snakke om det, både hjemme og på skolen. Vi tilbyr to gratis undervisningsopplegg for skoleklasser – Økonomipeil og det interaktive spillet Ta Kontroll. Er du lærer, og vil vite mer? Fyll ut skjemaet nederst på siden og meld din interesse.

Hvorfor er personlig økonomi viktig?

Personlig økonomi er ikke et eget fag i norsk skole. Like fullt er det avgjørende med en grunnleggende forståelse i personlig økonomi for at ungdom skal klare overgangen til voksenlivet.

Undervisningsopplegget Økonomipeil tilbys skoleklassser i hele landet. For å skape en morsom ramme for læring, har vi også laget det interaktive spillet Ta Kontroll. Begge tilbudene er selvfølgelig gratis.

I tillegg til Nordeas egne program har vi et samarbeid med Ungt Entrepreneurskap Oslo hvor ansatte besøker skoler med programmet «Økonomi og karrierevalg». 

 

Hva er Økonomipeil?

Økonomipeil er et undervisningsopplegg i personlig økonomi for ungdomsskoler (9. og 10. trinn) og VGS, både fysisk og online. Programmet er utviklet av Nordea og er forankret i overordnet læreplan for skolene. Materiellet er objektivt og faktabasert og består av en PowerPoint-presentasjon med elevoppgaver, filmer og en avsluttende Kahoot. Vi snakker blant annet om hvordan du får kontroll på økonomien gjennom et budsjett, sparing, hvordan du betaler regninger og hva som skjer dersom du ikke gjør det, hva det betyr å låne og hvordan du beskytter deg mot å bli svindlet.

Praktisk informasjon

  • Varighet: 2 klokketimer
  • Tidspunkt: Mandag – fredag 08:30 – 16:00
  • Sted: I klasserommet - lærer må være til stede under hele opplæringen
  • Noen steder kan vi også ta i mot skoleklasser i Nordeas lokaler. Programmet kan også gjennomføres digitalt på Teams

Hva er Ta kontroll?

Vi har et besøkssenter i Oslo hvor skoleklasser kan komme og spille Ta Kontroll – et gratis læringsverktøy i personlig økonomi. Ta kontroll er et interaktivt læringsspill for 9.trinn, 10.trinn og VGS1. Her vil elevene få en grunnleggende forståelse og kunnskap om pengenes verdi, inntekt og forbruk. Spillet gir også et innblikk i bankenes rolle i samfunnet og noen av de yrker som finnes innen banknæringen. 

Slik foregår spillet

Elevene tildeles forskjellige roller og introduseres for ulike drømmer de ønsker å oppnå i løpet av spillet. Målet er å spare til de fastsatte drømmene. Sammen i grupper, og alene blir de utsatt for forskjellige valg og hendelser som påvirker i hvilken grad de klarer å oppnå drømmen.  

Spillet gir elevene erfaring med problembasert læring gjennom gruppeprosesser og samarbeid.

Praktisk informasjon

  • Varighet: 2 timer
  • Tidspunkt: Mandag – fredag 08.30-16.00
  • Sted: Essendropsgate 7, Nordea sitt hovedkontor på Majorstuen
  • Maks antall elever: 30
  • Minimum antall elever: 16
  • Lærer må være til stede under hele besøket

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Påmelding

Hvis du er lærer og ønsker at vi bidrar med økonomiopplæring for klassen din, meld din interesse gjennom kontaktskjemaet. Vårt besøkssenter med Ta kontroll er dessverre midlertidig stengt.

Før og etter besøket i vårt besøkssenter

Spillets innhold er forankret i læreplanen i fagene samfunnsfag, utdanningsvalg og matematikk.

Her er det materiale som gjerne kan brukes i undervisningen før og etter besøket hos oss. Det er ikke obligatorisk, men det kan øke læringsutbyttet.

Meld din interesse