Personlig økonomi for skoleelever

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og interesse for personlig økonomi blant ungdom. Gjennom vårt gratis undervisningsopplegg Økonomipeil tilbyr vi veiledning for skoleklasser i ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og videregående skole. Er du lærer og vil melde interesse eller vite mer? Fyll ut skjemaet nederst på siden.

Hvorfor er personlig økonomi viktig?

Det er nødvendig med en grunnleggende forståelse for  personlig økonomi for å klare overgangen til voksenlivet. Vi i Nordea ønsker å bidra til at ungdom får kompetanse om hvordan de styrer egen økonomi for å redusere risikoen for økonomisk uføre senere i livet. 

Hvor og hvordan vi kan bidra

Undervisningsopplegget Økonomipeil tilbys skoleklasser i store deler av landet. På Nordeas hovedkontor i Oslo har vi et besøkssenter der skoleklasser kan komme å få opplæring. Vi tar også imot skoleklasser andre steder i landet – eller vi kan gjennomføre opplæringen i klasserommet. 

Oversikt over byene vi dekker ligger i kontaktskjemaet nederst på siden. 

I tillegg til Nordeas eget program har vi et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo hvor ansatte besøker Oslo-skoler med programmet «Økonomi og karrierevalg». 

Begge tilbudene er gratis og fri for reklame.

Hva er Økonomipeil?

Økonomipeil er et undervisningsopplegg i personlig økonomi for ungdomsskoler (9. og 10. trinn) og VGS. Programmet er utviklet av Nordea og er forankret i overordnet læreplan for skolene.

Materiellet er objektivt og faktabasert og består av en PowerPoint-presentasjon med elevoppgaver, filmer og en avsluttende Kahoot. 

Vi snakker blant annet om hvordan du får kontroll på økonomien gjennom et budsjett, sparing, hvordan du betaler regninger og hva som skjer dersom du ikke gjør det, hva det betyr å låne og hvordan du beskytter deg mot å bli svindlet.

Praktisk informasjon

  • Varighet: 2 klokketimer
  • Tidspunkt: Mandag – fredag 08:30 – 16:00
  • Lærer må være tilstede under hele opplæringen
  • Sted: 
    • Nordea sitt hovedkontor på Majorstua i Oslo - Essendropsgate 7 
    • Andre steder i landet - enten i Nordeas lokaler eller i klasserommet. Se oversikt i kontaktskjemaet.

Påmelding

Hvis du er lærer og ønsker at vi bidrar med økonomiopplæring for klassen din, meld din interesse gjennom kontaktskjemaet.

Vår økonomiopplæring for skoleklasser gjennom Ungt Entreprenørskap i Oslo bookes gjennom UE.