Hva er Nordea Boost?

Mobilløsningen Nordea Boost gir deg en samlet oversikt og bedre forståelse over egen pensjon. Pensjonen din visualiseres og du kan se hva du får i lønn som pensjonist. Her kan du enkelt ta smarte grep for å få mest mulig pensjon.

Når du logger inn med BankID henter vi informasjon om dine pensjonsavtaler fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, pensjon fra folketrygden og egen sparing - om du har. Dette bruker vi til å vise deg hva du kan forvente å få i pensjon. 

Nordea Boost er gratis og tilgjengelig for alle, uavhengig av bankforhold og hvor du har pensjonen din. Du trenger kun å identifisere deg med BankID.

Kvinner bør vie ekstra stor oppmerksomhet til pensjonen sin

Likestilling og kjønnsbalanse i arbeidslivet er satt på dagsordenen, og det snakkes mye om lik lønn for likt arbeid. Men hva med lik pensjon for likt arbeid? Det er på tide at vi tetter pensjonsgapet mellom kvinner og menn! 

Fremtidenes kvinnelig pensjonister er dårligere stilt enn de mannlige, og får i gjennomsnitt 90 000 kr mindre i årlig pensjon, før skatt. Dessuten er 86 % av alle minstepensjonister kvinner. Dette til tross for at kvinner jobber 1,2 år lengre enn menn før de pensjonerer seg. Kvinner har i tillegg en høyere gjennomsnittlig levealder, som vil si at pensjonspengene må fordeles over flere år. 

Kvinner sitter igjen som pensjonstapere 

Det er flere grunner til dette. En årsakene er lavere lønninger og dårlige pensjonsordninger gjennom arbeidsgiver. I tillegg jobber flere kvinner deltid og har mer ulønnet arbeid. Hva du tjener og antall yrkesaktive år legger også føringer for hvor mye du får i utbetalt i pensjon fra folketrygden.

4 smarte grep i Nordea Boost

 • Se hva du får i månedslønn når du blir pensjonist
 • Samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere på ett sted og spar penger
 • Øk aksjeandelen på sparingen din fra arbeidsgiver og oppnå høyere forventet avkastning 
 • Boost pensjonen din ved å starte egen sparing, enten i IPS eller Fondskonto 

Med Nordea Boost trenger du ikke kunne alt for å få en god pensjon

Pensjon kan oppleves som komplisert, og det kan være vanskelig å få oversikt. Mange vet ikke hva de får i pensjon og har ikke kjennskap til hvilke muligheter de har eller hvordan de selv kan påvirke størrelsen på pensjonen sin. 6 av 10 kvinner opplever at de har liten kunnskap om egen pensjon. Dette resulterer gjerne i at kvinner sparer mindre, med lavere aksjeandel og dermed oppnår dårligere avkastning. 

Pensjonisttilværelsen er for mange langt frem i tid og det er mye annet vi ønsker å bruke penger på. Egen sparing til pensjon står kanskje ikke øverst på prioriteringslisten. Lavere inntekt kan i tillegg ha innvirkning på kvinners mulighet til å spare på egenhånd. 

Gjennom å heve kunnskapsnivået, samtidig som vi gjør det enklere å få oversikt og ta smarte grep, skal vi tette pensjonsgapet. Kvinner skal på lik linje med menn ha mulighet sikre seg økonomisk i fremtiden, slik at de kan nyte pensjonstilværelsen - livets lengste ferie! 

Ta smarte grep og boost pensjonen din! Logg inn i Nordea Boost her.Åpnes i nytt vindu 

Visste du at?

 • Kvinner tjener i gjennomsnitt 87 % av det menn gjør 
 • Kvinner får utbetalt 28 % mindre i pensjon enn menn   
 • Kun 39 % kvinner sparer til egen pensjon. 
 • Kvinner jobber 1,2 år lengre enn menn før de pensjonerer seg
 • Kvinner utgjør 86 % av alle minstepensjonister 

Hør på fremtids-deg og vær økonomisk forberedt for livets lengste ferie

Det er lett å være etterpåklok, og de fleste kan nok kjenne seg igjen i de typiske spørsmålene:  “Hva ville du gjort annerledes hvis du kunne gått tilbake i tid” eller “hva ville du sagt til en yngre versjon av deg selv, hvis du kunne gitt et godt råd?”. 

Mer fakta

 • Kvinner jobber langt mer deltid enn menn
 • 60 % av kvinner vet ikke hva arbeidsgiveren sparer for dem i pensjon  
 • Kvinner sparer 2,3 milliarder mindre i året enn menn

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Ta smarte grep som fremtids-deg kommer til å sette pris på.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Alle kjøp er kanskje ikke like gjennomtenkte. Sørg for at pensjonisttilværelsen er gjennomtenkt, så kan du realisere dine drømmer og nyte “livets lengste ferie”.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Boost pensjonen din... så får du bedre råd i fremtiden! Hvilke drømmer du får realisert som pensjonist avhenger i stor grad av hvor mye du får i pensjon.

For mange blir gapet mellom dagens lønn og forventet pensjon stor

Jo tidligere du kommer i gang med egen sparing, jo mer kan du få i pensjon. 

I Nordea Boost kan du enkelt booste pensjonssparingen din og sørge for at du får en fet pensjon. Les mer om hvorfor det er lurt å starte egen pensjonssparing.

Ta smarte grep - boost pensjonen

Sjekk pensjonen i Nordea Boost Åpnes i nytt vindu