Fond

Mann som smiler 

Aksjesparekonto - en gladnyhet
for sparere

Skattegunstig produkt kommer snart

Les mer om Aksjesparekonto
Vårt fondstilbud Kjøpe fond Nordea Fondene Finansielle rapporter Vårt fondstilbud

Spar i fond

Øk muligheten for å oppnå høyere avkastning enn tradisjonell sparing på konto

Du har flere fondstyper å velge mellom med ulike risikoprofiler. Fond anbefales for deg som sparer langsiktig eller til pensjon.

Fondslisten

Følg fondenes utvikling og se nøkkeltall og risikonivå

Sparing i fond kan gi deg en forventet god avkastning over tid, men innebærer også risiko.

Ansvarlige investeringer

Avkastning med ansvar

Vår fondsforvaltningsstrategi er å skape god avkastning, og samtidig sikre at midlene plasseres i selskap som følger internasjonale retningslinjer for ansvarlige selskap.

Fondshandel på nett

Kjøp fondsandeler når det passer deg

Du kan velge mellom et stort utvalg av norske og globale fond med ulike avkastnings- og risikoprofiler.

Nordea Plan-fond

Spar i fond og få mulighet for god avkastning

I Nordeas Plan-fond har vi samlet all "smart sparing" i ett fond.

"Stabile fond"

Våre "stabile fond" følger den stabile investerings- prosessen

Vi tilbyr 4 fond som investerer i håndplukkede stabile selskaper over hele verden.

Fondskonto

Sparing i fond med forsikringselement

Du kan bytte fond uten at det utløser skatt. Det vil si at du utsetter skatt til du tar ut pengene. Ingen bindingstid. Ved død blir sparesaldoen, samt forsikringsummen (1% av sparesaldoen) utbetalt til arvinger.

Kjøpe fond

Kjøp i Nettbanken

Dersom du ikke allerede er fondskunde hos oss, må dette registreres spesielt før du starter spareavtalen. Bestill nå og kom i gang med sparingen allerede i morgen.

Bli kunde og fondskunde

Hvis du ikke er kunde i Nordea og ønsker å handle fond er dette enkelt. Med BankID kan du få en konto og nettbank her og nå.

Når du har blitt kunde gjør du dette for å starte spareavtale:

  1. Logg inn i Nettbanken
  2. Klikk på tab-en for Sparing og investering
  3. Bli fondskunde. Velg Fondshandel fra venstremenyen og følg anvisningene
Nordea Fondene

Styremedlemmer, revisor og kontaktinformasjon

Nordea Fondene registrert i Norge er forvaltet av det finske selskapet Nordea Funds Ltd, representert i Norge av Nordea Funds, Norwegian Branch.

Nordea Funds Ltd er et fondsselskap som bedriver verdipapirfondsforvaltning, registrert i det finske foretaksregisteret og autorisert av finske myndigheter. Selskapet er registrert i Helsinki. Den norske filialen Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch er registrert i det norske foretaksregisteret.

Nordea Funds Ltd er en del av Nordeakonsernet, Nordens største finanskonsern. Fondsselskapet har tilgang til hele konsernets investeringsekspertise og ressurser.

Nordea Funds Ltd – Styre og revisorerKontaktinformasjon

Administrerende Direktør:
Henrika Vikman

Styre:
Jukka Perttula
, styreleder,
Head of Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, styrets nestleder
profesjonell styrerepresentant

Torolf Aadnesen*, Seniour Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Nils Bolmstrand, Head of Nordea Asset Management 

Petri Nikkilä, Head of Personal Banking Finland, Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch

Marianne Philip*, Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert

Ellen Pløger, Head of Nordea Business Risk Implementation & Support

Reima Rytsölä*, Executive Vice President, Varma Mutual Pension Insurance Company

Olav Osland Vik-Mo, Head of Business Developement, Nordea Wealth Management

* andelseiervalgt representant

Revisorer: 
PricewaterhouseCoopers Oy*  - hovedansvarlig revisor Juha Wahlroos, Autorisert Revisor.
Martin Grandell, Autorisert revisor** 

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch og de norskregistrerte verdipapirfondene revideres av PricewaterhouseCoopers AS

Revisorsuppleanter
Jukka Paunonen, Autorisert revisor*
Taru Mäenpää, Autorisert revisor**

* Revisor og revisorsuppleant valgt av fondsselskapets generalforsamling
** Revisor og revisorsuppleant valgt av andelseierne

Fondsselskap:
Nordea Funds Ltd
Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Helsinki

Selskapet er representert i Norge gjennom filialen
Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch

Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Essendrops gt 7, 0368 Oslo

Telefon: Kundeservice 232 06001

Organisasjonsnummer:
Nordea Funds Ltd – FI 1737785-9
Nordea Funds, Norwegian Branch - NO 912 651 045 


Tillsynsmyndighet:
De norskregistrerte verdipapirfondene er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Fondsselskapet er underlagt tilsyn av den finske Finansinspektionen.

Besøksadresse Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors.

Postadresse PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon 010 831 51
Fax 010 831 5328


E-post:
if.atnovlavissnanif@atnovlavissnanif
www.finanssivalvonta.fiÅpnes i nytt vindu

 

Finansielle rapporter

Finansielle rapporter

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.