Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Personforsikring

Du kan forsikre egen helse mot ulykke, sykdom og ervervsuførhet. Husk også på at du ikke bør legge ut på reise uten reiseforsikring.

Personforsikring

Hvilke personforsikringer du trenger avhenger blant annet av din alder, sivile status, gjeldsbyrde, om du har barn og om du har forsikringer gjennom jobben. Husk også på at du ikke bør legge ut på reise uten reiseforsikring.
Er du usikker på hvilke forsikringer du bør ha? Ta kontakt med oss for en gjennomgang av dine forsikringer.

Livsforsikring

Livsforsikring sikrer deg mot de økonomiske konsekvensene ved dødsfall, alvorlig sykdom eller uførhet. Sørg for å kunne leve et godt liv - også hvis uhellet skulle være ute!

Les om livsforsikring

Ulykkesforsikring

Med en ulykkesforsikring kan du få hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene ved skader som følge av ulykke. Forsikringen hos oss er fleksibel.
 

Les om ulykkesforsikring

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring gir økonomisk trygghet og større mulighet til å betjene boliglånet dersom du skulle komme i en vanskelig situasjon i form av sykdom eller arbeidsledighet.

Les om betalingsforsikring

Reiseforsikring

Vår beste reiseforsikring gjelder både på reise og i fritiden; for eksempel fram og tilbake fra jobb. Reiseforsikringen kan gjelde for én person eller flere og den har ingen egenandel.

Les om reiseforsikring

Barne- og studentforsikring

Barneforsikring (inntil 26 år)

Har du barn bør du overveie å tegne barneforsikring. Forsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykke. Forsikringen kan utvides og gjelder fra barnet er 3 måneder til det fyller 26 år.

Les om barneforsikring

Ungdoms- og studentforsikring

Young Living er en komplett forsikring for deg mellom 18 og 34 år. Her får du reiseforsikring, innboforsikring, ulykkesforsikring og rettshjelpsforsikring i ett!

Les om ungdoms- og studentforsikring